วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดเวลาจ่ายเงินซื้อขายหุ้น2วัน เริ่ม2มี.ค.นี้อิงมาตรฐานสากล

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์พร้อมปรับรอบระยะเวลาการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 วันทำการ (T+3) เป็น 2 วันทำการ (T+2) โดยเริ่มใช้พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 2 มี.ค.นี้ หลังเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบระบบร่วมกันทั้งอุตสาหกรรม และมีการสื่อสารไปยังผู้ลงทุนให้ทราบเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย รวมทั้งยังรองรับการเชื่อมโยงกับพันธมิตรในระดับสากล

“ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดหุ้นในอาเซียนที่ใช้ T+2 ตามมาตรฐานตลาดทุนในยุโรปและสหรัฐฯเชื่อมั่นว่า T+2 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ลดความเสี่ยง และลดต้นทุนของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ลงทุนบริหารพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น”.

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์พร้อมปรับรอบระยะเวลาการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 วัน 27 ก.พ. 2561 08:11 27 ก.พ. 2561 08:43 ไทยรัฐ