วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองยืนยัน มุกดาหาร ไม่มีป้ายต้านทรราช ชี้ในภาพรถวิ่งทางขวา

คนเมืองมุก ขอทวงศักดิ์ศรีคืน เมื่อมีกลุ่มคนทำป้ายใส่ร้าย ปลุกระดมต้านทรราช โค่นล้มเผด็จการ เผยแพร่ทางโซเชียล พ่อเมืองยืนยันตรวจสอบละเอียดแล้ว ป้ายเหล่านี้น่าจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน...

จากข้อความเผยแพร่ทางโลกโซเชียลที่มีข้อความว่า "ชาวมุกดาหารร่วมกันต้านทรราช โค่นอำมาตย์ ชนชั้นเผด็จการให้สิ้นซาก" ทำให้คนมุกดาหารได้รับความเสียหาย ซึ่งชาวมุกดาหารไม่ได้เป็นคนทำ ป้ายข้อความดังกล่าวอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน และมีอีกหลายข้อความในป้ายไวนิล 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ก.พ. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร กล่าวว่า ขณะนี้ปรากฏข้อมูลข่าวสารทั่วไปว่า พี่น้องชาวมุกดาหารได้ยกป้ายในลักษณะเป็นการต่อต้านเผด็จการอะไรต่างๆ ซึ่งที่ปรากฏอยู่มีจำนวนหลายป้าย จากการตรวจสอบของหน่วยงาน ปรากฏว่าป้ายที่ระบุว่าอยู่ในมุกดาหารนั้น ด้านหลังมีถนนและมีรถวิ่งกลับด้านจากที่วิ่งในประเทศไทยจะชิดซ้าย แต่รถที่เห็นวิ่งชิดทางขวา จึงน่าเชื่อได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ภาพที่ทำให้ชี้ขาดได้ มีภาพหนึ่งที่ยกป้ายได้ปรากฏทะเบียนรถยนต์ซึ่งติดอยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นทะเบียนของประเทศเพื่อนบ้าน อีกภาพหนึ่งเป็นภาพป้ายไวนิลที่ไม่ได้ใช้แล้วมาคลุมไว้ที่หลังคาเป็นภาษาต่างประเทศ เชื่อได้ว่าการยกป้ายและโชว์ป้ายในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่กระทำในพื้นที่ต่างประเทศ ซึ่งทางจังหวัดจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และให้เฝ้าระวังหากมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ 

"จังหวัดมุกดาหารได้สนับสนุนโครงการของรัฐบาล ไม่ว่าจะโครงการไทยนิยม มาตรการก้าวลด ก้าวเพิ่ม ของ กอ.รมน. จังหวัดได้บูรณาการในการทำงานโครงการ 36 กิจกรรม 36 ปี จังหว้ดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนบ้านเมืองและประเทศชาติของเราไปสู่ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ช่วยกับขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป".

คนเมืองมุก ขอทวงศักดิ์ศรีคืน เมื่อมีกลุ่มคนทำป้ายใส่ร้าย ปลุกระดมต้านทรราช โค่นล้มเผด็จการ เผยแพร่ทางโซเชียล พ่อเมืองยืนยันตรวจสอบละเอียดแล้ว ป้ายเหล่านี้น่าจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน... 26 ก.พ. 2561 18:10 26 ก.พ. 2561 18:59 ไทยรัฐ