วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์ฯการเกษตรอทิตยาทร เปิดทุ่งนาเพื่อการเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา

ทดลองดำนาปลูกข้าวด้วยตนเอง

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เปิดท้องทุ่งต้อนรับทุกคนได้มาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชาวนาจากห้องเรียนธรรมชาติ ด้วยการลงมือปลูกข้าวในแปลงนาจริงๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองอย่างมาก

ด่านแรกก่อนเข้าสู่โรงเรียนชาวนา แก๊งชาวนาตัวจิ๋ว ได้นั่งฟังการบรรยายเรื่อง วิถีเกษตรพอเพียง โดยลุงธานี ชื่นบาน (นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์) ที่มาให้ความรู้ โดยมีเพื่อนๆ เจ้าถิ่น นักเรียนจากโรงเรียนบ้านอำปึล มาร่วมฟังบรรยายและทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จากนั้นแก๊งชาวนาตัวจิ๋วและเพื่อนๆ ต่างเดินเรียงแถวเข้าสู่โรงเรียนชาวนา พร้อมตะลุยฐานการเรียนรู้ ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรดิน การรักษาดิน และการฟื้นฟูดินด้วยวิธีธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศแปลงนา การป้องกันกำจัดโรคด้วยพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลของระบบนิเวศ ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และฐานการเรียนรู้ที่ 6 การแปรรูปข้าว เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และเพิ่มมูลค่าเศรษฐศาสตร์สำหรับชาวนาไทย

ปิดท้ายกันที่กิจกรรมการปลูกข้าวแบบดำนา ซึ่งก่อนจะลงมือดำนา พี่ๆวิทยากรได้สาธิตวิธีปักต้นกล้า โดยต้องใช้นิ้วหนึ่งนำ อีกนิ้วหนึ่งกลบดินตามหลัง เพื่อป้องกันข้าวล้ม เมื่อเด็กๆรู้วิธีทำแล้ว ก็ชวนเพื่อนและคุณพ่อลงจากคันนาไปในแปลงนาทดลอง ที่ทางโรงเรียนชาวนาเตรียมไว้ให้ โดยมีบรรดาแม่ๆ คอยเชียร์ และเก็บภาพความสุขอยู่ไม่ห่าง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน สานความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว อีกทั้งเด็กๆ ยังได้รับประสบการณ์ตรงเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการปลูกข้าว และได้รู้ถึงคุณค่าของการปลูกข้าวที่กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนั้นยากลำบากเพียงใด.

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เปิดท้องทุ่งต้อนรับทุกคนได้มาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชาวนาจากห้องเรียนธรรมชาติ 26 ก.พ. 2561 18:05 26 ก.พ. 2561 18:07 ไทยรัฐ