วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอเชิญร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กีฬาและการดนตรี เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมในศาสตร์ทุกด้าน เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

ขณะที่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจำนวนมาก และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย จากสถาบันจัดอันดับหลายแห่งในหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในเวลา 09.00 น. จะมีการปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เวลา 10.00 น. เสวนาเรื่อง “10 ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย”  

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการให้บริการทางทันตกรรมและตรวจสุขภาพฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยมีบริการนวดแผนไทยประยุกต์, เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว, ประเมินความเสี่ยงข้อไหล่ติด/ข้อเข่าเสื่อม, ฝังเข็มและครอบกระปุกด้วยแพทย์แผนจีน, ให้ความรู้ไข้เลือดออก/โภชนาการ, แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายฟรี และเชิญชมนิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล.

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป... 26 ก.พ. 2561 17:51 26 ก.พ. 2561 18:58 ไทยรัฐ