วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.พร้อมรับจดทะเบียนจองชื่อพรรค 2 มี.ค.นี้ แนะเตรียมเอกสารให้ครบ

กกต.เตรียมพร้อมรับจดทะเบียนจองชื่อพรรคการเมือง 2 มี.ค.นี้ เริ่มสตาร์ต 07.30-17.30 น. แนะเตรียมเอกสารให้ครบ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มการเมือง ยื่นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองว่า ตามคำสั่ง คสช.ให้กลุ่มการเมืองที่ประสงค์จะจัดตั้งพรรค มายื่นคำขอเตรียมการตั้งพรรคการเมืองที่ กกต.ในวันที่ 1 มี.ค. แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 2 มี.ค. โดยจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.

ผู้ที่จะยื่นคำขอตั้งพรรคต้องเตรียมเอกสารทั้งหมด 7 รายการ คือ 1.คำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 2.บัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 3.หนังสือแสดงเจตจำนง เป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งการเตรียมการฯ ทุกคน 5.ชื่อ ชื่อย่อของพรรคการเมืองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6.ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองเป็นภาพสี ขนาด 4 คูณ 4 นิ้ว และ 7.แผ่นซีดีข้อมูล ทะเบียนบ้านของผู้ร่วมจัดตั้งพรรค

ทั้งนี้ ระบบการจองชื่อพรรคจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1.ยื่นเอกสารที่แผนกสารบัญตั้งแต่เวลา 07.30 น.ขั้นตอนนี้จะได้รับบัตรคิวในการยื่นตามลำดับ 2.ตรวจเอกสาร ซึ่งต้องครบ โดยมี 5 ทีมที่จะมาอำนวยความสะดวก เมื่อเอกสารครบถ้วน กกต.จะออกเป็นหนังสือรับคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง มีนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ลงนาม กรณีที่จะใช้ชื่อซ้ำกันนั้น จะให้คนที่เอกสารครบถ้วนก่อน

นายสมชัย กล่าวอีกว่า หากมีการยื่นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้วและกลุ่มการเมืองมีความประสงค์จะทำกิจกรรมทางการเมืองจัดประชุมใหญ่ คสช.และกกต.จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถยื่นขออนุญาตต่อ คสช.ผ่าน กกต.ได้ โดยต้องระบุประเภทกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมและผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ต้องมาดำเนินการด้วยตัวบุคคล กกต.จะไม่รับจดหมาย

กกต.เตรียมพร้อมรับจดทะเบียนจองชื่อพรรคการเมือง 2 มี.ค.นี้ เริ่มสตาร์ต 07.30-17.30 น. แนะเตรียมเอกสารให้ครบ 26 ก.พ. 2561 16:55 26 ก.พ. 2561 19:32 ไทยรัฐ