วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กจิน ตรวจราชการพื้นที่เลย ดูการจัดงบช่วยผู้ประสบภัย

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการจังหวัดเลย การจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม หลังจากน้ำลด...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10 มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง และนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าฯ เลย พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 พล.ต.ต.สุดพิเศษ เอกศิริ ผบก.ภ.จว.เลย หน.ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงบประมาณรายจ่ายการบริหารจัดการ มีประเด็นของการติดตามงานของรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ 

ประกอบด้วย งบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี การฟื้นฟูกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รอบ 19 ล้านบาทเศษ 16 โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว 15 โครงการ การติดตามการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561 ตามมติ ครม. เมื่อ 7 พ.ย.2560 เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำและจากร่องมรสุม จำนวน 750 ล้านบาท ทั้งด้านความเสียหายพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 10,569 ครอบครัว เงิน 31 ล้านบาทเศษ  ในปี 2561 จ.เลย ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางกรณีดังกล่าวนี้อีก 20 ล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นอกจากการมารับข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของจังหวัดเลยด้านภัยพิบัติการฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้ว พบว่า จ.เลย มีศักยภาพสูงด้านธรรมชาติและความร่วมมือร่วมแรงจากทุกภาคส่วนดี เป็นเมืองน่าอยู่ ด้านการสร้างถนนนั้นก็ให้พัฒนาแต่อย่าไปทำลายต้นไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ไม่จำเป็น ด้านสินค้าเกษตรที่มีมากนั้น ก็เน้นไปที่สินค้าอาหารปลอดภัย สินค้าโอทอปก็มีคุณภาพ เหมาะสมราคาด้วยกับผู้บริโภค รวมทั้งด้านการศึกษาของเยาวชนที่มีความสามารถ มีความรู้หลากหลายแต่ละสาขาอาชีพจบการศึกษาแล้วต้องมีงานมีอาชีพทำ

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีความห่วงใยด้านภัยสังคม ยาเสพติด ต้องมีระบบป้องกันชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดปัญหาแชร์ลูกโซ่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความเสมอภาค ยึดกฎกติกาบ้านเมือง ต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางต้นเหตุ สร้างความยุติธรรมให้กับประชาชน ส่งเสริมความยุติธรรม หากมีการกดขี่ข่มเหงต้องร้องทุกข์ทันทีที่ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ยุติธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งโครงการไทยนิยมที่ต้องร่วมมือร่วมใจสร้างงาน อาชีพ ลดยาเสพติด ประชาสามัคคี เป็นคนดีของสังคมให้ได้

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มีความห่วงใยไปยังเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเมืองเลยเป็นเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ขยะมูลฝอย มลพิษ การเผา สารพิษ ให้รณรงค์บูรณาการแยกขยะเป็นรีไซเคิล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องอย่าประมาท ด้านการเกษตร การศึกษา และน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้งด้วย ต้องเพียงพอและลดความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำด้วย. 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการจังหวัดเลย การจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม หลังจากน้ำลด... 26 ก.พ. 2561 15:32 26 ก.พ. 2561 15:48 ไทยรัฐ