วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชุมชนริมคลองลาดพร้าวรื้อย้ายเพิ่ม

ชุมชนริมคลองลาดพร้าวรื้อย้ายเพิ่ม

  • Share:

พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในการประชุม (working group) แก้ปัญหารุกล้ำลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ซึ่งจากการลงพื้นที่มีผลตอบรับที่ดีขึ้น ประชาชนเข้าใจมากขึ้น ทำให้สร้างบ้านได้มากยิ่งขึ้น ขณะที่การสร้างเขื่อนก็คืบหน้า ทั้งนี้ การก่อสร้างบ้านเสร็จแล้วรวม 1,056 ครัวเรือน ในพื้นที่ 18 ชุมชน และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,297 ครัวเรือน ในพื้นที่ 18 ชุมชน ยังมีอีก 100 ครัวเรือนที่เริ่มก่อสร้างส่วนแผนการรื้อย้ายบ้านออกจากแนวสร้างเขื่อน ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทำงานแบบบูรณาการแต่มีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยให้คณะทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว รับผิดชอบการเจรจากับกลุ่มผู้รุกล้ำริมคลอง ให้ยินยอมรื้อย้ายและเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เมื่อได้ข้อสรุปให้มอบข้อมูลให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ซึ่งรับผิดชอบการรื้อย้ายร่วมกับสหกรณ์เคหสถานแต่ละชุมชน ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้เตรียมที่พักชั่วคราวและบ้านเช่ารองรับกลุ่มเข้าร่วมโครงการหลังรื้อย้ายแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้