วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทิศทางกราบไหว้พระธาตุสื่อความหมายที่แตกต่าง

ทิศทางกราบไหว้พระธาตุสื่อความหมายที่แตกต่าง

  • Share:

เป็นสะพานบุญจัดกิจกรรมให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมมายาวนานต่อเนื่องนับสิบปี แลคตาซอยเดินหน้าทำกิจกรรมสร้างกุศลประจำปี “แลคตาซอย แชริตี้ 2018” ปีนี้เป็นปีที่ 16 ได้พาชาวคณะกว่า 150 คน เดินทางไป “อิ่มบุญ...ดนโดน ณ สกลนคร-นครพนม” สามารถจิรพัฒนกุล ผู้บริหารแลคตาซอย เปิดเผยว่า แลคตาซอยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี พร้อมกับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งเราชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมทริปได้ โดยพามาไหว้พระ เสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต โดยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ที่ร่วมกันสมทบทุนรวมกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งแลคตาซอยเตรียมนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ ต่อไป

นอกเหนือจากการได้ทำบุญกราบไหว้บูชาพระธาตุถึง 9 องค์ เบิกฤกษ์มงคลด้วยการบวงสรวงพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถาน สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร สร้างครอบรอยพระบาทพระพุทธเจ้า 4 พระองค์แล้ว ชาวคณะที่ร่วมกิจกรรมนี้ ยังได้รับความรู้จากการมาเยือนถิ่นอีสาน เกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้พระธาตุตามคติความเชื่อของชาวอีสาน ว่าการบูชาพระธาตุถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เพราะพระธาตุเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การไหว้พระธาตุจึงเปรียบเสมือนการกราบไหว้สิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ผู้ที่บูชาด้วยจิตศรัทธา โดยความหมายของทิศในการไหว้พระธาตุ สื่อถึงความเชื่อที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ผู้คนจะกราบไหว้พระธาตุโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น หมายถึงการเริ่มต้นสู่ความสว่างไสวของชีวิต เสริมให้ชีวิตมีทางออกที่ดี หากหันหน้าไปทางทิศเหนือ หมายถึงการมีอำนาจบารมีอยู่เหนือผู้อื่น หากหันหน้าไปทางทิศใต้ หมายถึง การเสริมบารมี ส่งผลให้มีบริวารที่ดี เกื้อหนุนให้การงานก้าวหน้า และหากหันหน้าไปทางทิศตะวันตก หมายถึง การขอพรให้สิ่งชั่วร้ายหมดไปจากชีวิต ทิศนี้จึงเป็นทิศในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์นั่นเอง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้