วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลก...จีเอ็มโอ

โดย สะ-เล-เต

สภาพภูมิอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อการผลิต ภาคเกษตร ทำให้หลายประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศยังห่วงกังวล ปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

การจัดสัมมนาเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช หรือที่เขาเรียกกันว่า Plant Science โดย มูลนิธิครอฟไลท์เอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทำให้ได้โอกาสสัมผัสมุมมองของหลายๆประเทศ

โดยการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ที่คนไทยถูกเป่ากระหม่อม ให้กลัวจนกลายเป็นปิศาจ ซาตาน...ปรากฏว่าทั้งประเทศที่เจริญแล้ว กำลังอยากจะเจริญ ไปยันประเทศด้อยพัฒนา ล้วนอนุญาตให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอกันหมดแล้ว ไม่ว่า สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย บราซิล ปากีสถาน บังกลาเทศ ออสเตรเลีย ส่วนเพื่อนบ้านอาเซียน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเมียนมา ทำกันไปหมดแล้ว

ดร.โรโดรา อัลเดอร์มิตา ผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเทคโนโลยี สถาบัน International Service for the Acquisttion of Agri-Biotech Applications (ISAAA) เผยข้อมูลล่าสุด ในอาเซียน ฟิลิปปินส์ มีความก้าวหน้าเรื่องพืชจีเอ็มโอมากที่สุด มีการปลูกข้าวจีเอ็มโอสีทอง ข้าวโพด ฝ้ายบีที และมะละกอ จากปี 2559 มีพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอ 4.8 ล้านไร่ เพิ่มมาเป็น 5 ล้านไร่ ในปีที่แล้ว และเตรียมที่จะขยายพื้นที่เพิ่ม หากเกษตรกรมีความชำนาญขึ้น

เวียดนาม ได้ทดลองปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ 3.5 พันไร่ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งหมู และสัตว์ปีก...เมียนมา ปลูกฝ้ายบีที หรือฝ้ายในเชิงพาณิชย์ แล้วใช้ชื่อว่า Ngwe Chi 6 และ Ngwe Chi 9 มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี บนพื้นที่ 1.8 ล้านไร่ เตรียมออกกฎหมายรองรับเทคโนโลยีชีวภาพปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งอย่างไทย

ส่วนที่โด่งดังไปทั่วโลก องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) อนุญาตให้เพาะเลี้ยงปลาแซลมอนจีเอ็มโอ และส่งจำหน่ายไปยังแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนไทยคงทำได้แค่นั่งแลคนอื่นเขาก้าวหน้าไปวันๆ...รอรับคำสั่ง NGO อย่างว่านอนสอนง่าย.

สะ–เล–เต

สภาพภูมิอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อการผลิต ภาคเกษตร ทำให้หลายประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศยังห่วงกังวล ปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 25 ก.พ. 2561 12:54 25 ก.พ. 2561 12:54 ไทยรัฐ