วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


Sentence adverbs (1)

การพูด การเขียนภาษาอังกฤษ มี adverb หลายคำที่ถูกนำมาใช้แล้วทำให้ผู้ฟัง ผู้อ่านเข้าใจ “ประโยคทั้งหมด” ดีขึ้น พวกนี้นี่แหละครับ เราเรียกว่า sentence adverbs อย่างคำว่า tragically ทแรจ-อิเคิลลิ ที่สื่อถึง อย่างเศร้าสลด อย่างน่าเศร้าใจ อย่างบอกว่า Tragically, his son came too late. อย่างน่าเศร้าใจ ลูกชายของเขามาช้าไป จะเห็นว่า tragically ทำหน้าที่สื่อทัศนคติของคนพูดเกี่ยวกับข้อความในประโยคว่า อย่างน่าเศร้าใจเหลือเกิน

ลองมาดู adverb ที่ทำหน้าที่สื่อลีลาของข้อความในประโยคดูบ้างซีครับ อย่าง honestly ออน-อิซทิ ที่หมายถึง จริงๆ เช่นบอกว่า Honesty, I don’t know. ข้าไม่รู้จริงๆนะ หรือ to be frank อย่างเปิดเผย อย่างจริงใจนะ To be frank, your government is hopeless. อย่างจริงใจ อย่างเปิดเผยนะ รัฐบาลของคุณน่ะ สิ้นหวัง

เวลาพูด adverb พวกนี้ ผู้พูดจะต้องหยุดเล็กน้อยท้าย adverb สำหรับในการเขียน ผู้เขียนจะต้องใช้ comma (,) คั่น ก่อนที่จะเขียนข้อความต่อไป อย่างเช่นบอกว่า Frankly, I’m puzzled. พูดอย่างไม่อ้อมค้อมนะ ดิฉันงงมากจริงๆ หรือ Generally, we go to work at 7. โดยทั่วไปนะ เราไปทำงานตอนเจ็ดโมงเช้า

บางครั้ง adverb ที่แสดงทัศนคติพวกนี้ เราเอาไว้ตรงกลางประโยคก็ได้ครับ ลองดูคำว่า evidently เอฝ-อิเดนทลิ ที่หมายถึง อย่างชัดเจน อย่างเห็นได้ชัด John is evidently a clever man. จอห์นเป็นคนฉลาดอย่างเห็นได้ชัดๆ.

อ่านเรื่อง Sentence Adverb ทั้งหมดได้ที่นี่

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

การพูด การเขียนภาษาอังกฤษ มี adverb หลายคำที่ถูกนำมาใช้แล้วทำให้ผู้ฟัง ผู้อ่านเข้าใจ “ประโยคทั้งหมด” ดีขึ้น พวกนี้นี่แหละครับ เราเรียกว่า sentence adverbs อย่างคำว่า tragically ทแรจ-อิเคิลลิ... 25 ก.พ. 2561 12:36 1 มี.ค. 2561 10:54 ไทยรัฐ