วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จิตอาสาสร้างชาติ การศึกษาคู่คุณธรรม

จิตอาสาสร้างชาติ การศึกษาคู่คุณธรรม

  • Share:

ก้องเกียรติ รัฐสมบูรณ์ หรือ “ก้อง” นักศึกษาปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ “ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็กสภาพรถจักรยานยนต์ กำลังง่วนกับงานบริการตรงหน้า

ก้อง บอกว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้รู้สึกว่าได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ถือว่าพวกเรานักศึกษาได้นำความรู้มาบริการคนในชุมชน ส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการขยายโครงการแบบนี้ไปในวงกว้าง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศได้อย่างแน่นอน

ไม่ต่างกับ ณัฏฐชัย ภูมิพาณิชย์ชัย หรือ “ไปร์ท” นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ กับ ปัณณธร จันทรบูลย์ หรือ “ปัณ” นักศึกษาปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สองหนุ่มผู้ทำหน้าที่สันทนาการสอนเด็กๆ ประกอบเครื่องบินจำลองและเทคนิคการวาดรูป

ทั้งสองบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การได้ออกมาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ไม่เพียงช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมเพียงเท่านั้น แต่ในฐานะรุ่นพี่ที่มาร่วมมอบความสุขให้กับน้องๆนักเรียนพื้นที่ใกล้เคียงก็รู้สึกอิ่มเอมใจไปด้วย แม้จะเป็นกิจกรรมสันทนาการแต่ก็พยายามสอดแทรกความรู้ มุมมองดีๆ

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษากับเด็กรุ่นใหม่ มุ่งมั่นตั้งใจเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า

อีกด้านหนึ่ง ณัฐสรัญ รณะนันทน์ หรือ “กวาง” นักศึกษาปี 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ทีมสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เสริมว่า กิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้นำเอาความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนออกมาใช้พัฒนาชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ที่ช่วยฝึกฝนการทำงานจริงอีกรูปแบบหนึ่ง

โดยเฉพาะการลงพื้นที่สำรวจ “ชุมชน” และจัดทำเป็น “แผนที่ท่องเที่ยว” จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ...โปรโมตตลาดเก่าริมน้ำชุมชนหัวตะเข้ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและอยากมาท่องเที่ยวเสพบรรยากาศ

“เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของบ้านไม้สองชั้นยุคโบราณที่ดัดแปลงเป็นร้านค้าต่างๆ ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บอกว่า ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการนำแนวคิดในการบริการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปพัฒนาต่อยอด กำเนิดเป็นโครงการ “ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอม-เกล้าลาดกระบัง”

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถาบัน ด้วยการส่งเสริม...สนับสนุนให้เกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“เรา สจล. ได้ตระหนักถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม...สิ่งแวดล้อม จึงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยวและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อผู้คน...ชุมชนโดยทั่วไป”

โครงการในรูปแบบจิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน นำร่องในเขตพื้นที่ชุมชนรอบสถาบันการศึกษาจัดตั้งจุดบริการประชาชน ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอันเป็นการผสมผสานศาสตร์และองค์ความรู้จาก 10 คณะชั้นนำ รวม 7 กิจกรรม ได้แก่

1.ทำความสะอาดถนนและทาสีฟุตปาท โดยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบัน 2.บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็กสภาพรถจักรยานยนต์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และชมรมยานยนต์ 3.กำจัดผักตบชวาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี 4.สอนศิลปะ ประกอบเครื่องบินจำลอง อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำการปฐมพยาบาลและเยี่ยมคนไข้ติดเตียง โดยคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 6.จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ชุมชนหัวตะเข้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ 7.ครัวจิตอาสา โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นอกเหนือไปจากโครงการจิตอาสานี้ สจล.ยังพัฒนา...จัดสรรพื้นที่ ในสถาบัน เปิดเป็น “ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้” ของชุมชน จัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th , เฟซบุ๊ก www.facebook.com/kmitlpr หรือโทรศัพท์ 0-2329-8111

เดินหน้าตามแนวทางที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางไว้ น้อมนำแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาปรับใช้...

“การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในสองด้าน คือ...หนึ่ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และสอง...การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม”...สิ่งสำคัญอีกประการ คือ “ความรู้” กับ “คุณธรรม” จะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน และ ...“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ บอกอีกว่า การเปิดโครงการนำร่องของ สจล. ในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นโมเดลต้นแบบขยายโครงการไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ในฐานะประธานเบื้องต้นกำหนดว่าจะดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 21 เมษายน 2561

โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เลือกดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตามความถนัดและเชี่ยวชาญของตนเอง เช่น การเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดชุมชน การให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องต่างๆ การสอนภาษาต่างประเทศที่สำคัญและจำเป็น สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชุมชนนั้น

รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยคิดค้นไปใช้ในชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยสยาม ทำแขนขาเทียมให้คนพิการ สจล. นำนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาไปช่วยทำความสะอาดแหล่งน้ำ โดยการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภาพที่คิดค้นจนประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโดยการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับเอสเอ็มอี

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วแต่เป็นรูปแบบต่างคนต่างทำ แต่โครงการในครั้งนี้จะทำพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อผลักดันกระบวนการหล่อหลอมเพื่อจิตสาธารณะ ในการเป็นบุคคลและบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ พร้อมรับใช้สังคมในอนาคต ที่สำคัญ...ยังสะท้อนภาพการเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์อย่างยิ่งของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสถานศึกษาอีกด้วย

ปฏิรูปการศึกษา...“เด็กไทยยุค 4.0” ในวันนี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ชะตาอนาคตประเทศชาติในวันหน้า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้