วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยไม่รู้ประชาธิปไตย?

มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คว่ำการแต่งตั้ง กกต.ใหม่ยกชุดทั้ง 7 คน ก่อความงุนงงให้สังคมสงสัยว่าจะเป็นใบสั่งผู้มีอำนาจ และอาจทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอีก แม้แต่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหาร คมช. ก็ยังบอกว่ารู้สึกตกใจ มองว่าอาจมีการเลื่อนโรดแมปอีกครั้ง และหากไม่มีการเลือกตั้ง ก็มีสิทธิที่ประชาชนจะออกมากดดัน

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารรุ่นพี่เตือนรุ่นน้อง โดยฝากถึงรัฐบาลและ คสช.ให้นึกถึงและทำตามโรดแมปและฟังเสียงประชาชน เมื่อเดือนตุลาคม 2560 พล.อ.สนธิ เคยแสดงความเห็นว่าในโลกปัจจุบัน หนีความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ อย่าฝืน เพราะประชาชนมีสติปัญญา มีความคิด มีความเป็นตัวเอง ต้องยอมรับว่าประชาชนมีความเจริญไปมากแล้ว

แต่ความเห็นของ พล.อ.สนธิอาจถูกมองข้าม เพราะมองว่าเป็นผู้ทำให้รัฐประหาร 2549 “เสียของ” จึงต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า “เสียของ” คืออะไรกันแน่ หากหมายความว่าหลังยึดอำนาจและเลือกตั้งใหม่ ยังได้พรรคการเมืองและนักการเมืองหน้าเดิมๆ หรือหมายความว่าคณะรัฐประหารไม่สามารถสืบทอดอำนาจได้ รัฐบาลของ พล.อ.สนธิ ก็ต้องถือว่า “เสียของ”

ถ้าหมายความว่ารัฐประหาร 2549 และ 2557 มีวัตถุประสงค์ตรงกัน คือ การยับยั้งไม่ให้เกิดการปะทะกัน ระหว่างกลุ่มการเมืองที่ขัดแย้ง และฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก็ต้องถือว่า “ไม่เสียของ” เพราะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และเป็นการทำหน้าที่ที่สำคัญของทหาร คือการรักษาความมั่นคง และปกป้องการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ความเห็นของ พล.อ.สนธิ ที่ว่าโลกปัจจุบันหนีประชาธิปไตยไม่ได้แสดงว่าเข้าใจการเมืองของโลก ซึ่งประเทศส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตย และเข้าใจคนไทยที่มีการศึกษามากขึ้น และตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น ผิดกับสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่จบประถมศึกษา รัฐธรรมนูญจึงต้องมีบทเฉพาะกาล ให้มี ส.ส.เลือกตั้งกับแต่งตั้งฝ่ายละครึ่ง

รัฐธรรมนูญ 2475 มีบทเฉพาะ กาลให้มี ส.ส.แต่งตั้ง ในช่วงที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่าครึ่งหนึ่งยังไม่จบประถมศึกษา แต่อย่างช้าไม่เกิน 10 ปี จะเลิก ส.ส.แต่งตั้ง แต่รัฐบาลต่อๆมา “เบี้ยว” ไม่ทำตามสัญญา แต่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจ ครบ 10 ปี แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืดบทเฉพาะกาลออกไปอีก 10 ปี เพื่อให้มี ส.ส.แต่งตั้งค้ำบัลลังก์รัฐบาล

บัดนี้เวลาผ่านไปแล้วเกือบ 86 ปี ประเทศไทยก้าวหน้าไปมาก ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม แต่ก็ยังมีสมาชิกรัฐสภามาจากการแต่งตั้งอยู่ ไม่เรียกว่า ส.ส. แต่เป็น ส.ว. และผู้มีอำนาจในรัฐบาลก็ถามบ่อยครั้ง เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็ยังถามว่าสังคมเข้าใจประชาธิปไตยพอหรือยัง ซ้ำยังก่อความสับสนด้วยคำว่า “ประชาธิปไตยไทยนิยม”.

มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คว่ำการแต่งตั้ง กกต.ใหม่ยกชุดทั้ง 7 คน ก่อความงุนงงให้สังคมสงสัยว่าจะเป็นใบสั่งผู้มีอำนาจ และอาจทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอีก 25 ก.พ. 2561 10:58 26 ก.พ. 2561 12:10 ไทยรัฐ