วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สยามเทคโนฯโพลล์ เผย ประชาชนยังกังวลคดี 'เสือดำ' จะมวยล้มต้มคนดู

สยามเทคโนฯ โพลล์ เผย ประชาชนกว่าร้อยละ 70 กังวลคดี “เสือดำ” จะกลายเป็นคดี “มวยล้มต้มคนดู”, ห่วงความปลอดภัย จนท.ป่าไม้, ไม่อยากให้คดีนี้กลายเป็นเรื่องส่วนตัว...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เผยผลสำรวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการจับกุมผู้ที่มีพฤติกรรมลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนกับการเอาผิดทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคม” ระหว่างวันที่ 14-19 ก.พ. จากกลุ่มตัวอย่าง 1,211 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.24 รู้สึกเศร้าเสียใจ เมื่อทราบข่าวการจับกุมผู้ที่มีพฤติกรรมลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวน ร้อยละ 74.32 รู้สึกกังวลว่าคดีการจับกุมผู้บริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่พร้อมพวกในกรณีฝ่าฝืน/ลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถึงที่สุดจะกลายเป็น “มวยล้มต้มคนดู” ร้อยละ 72.91 กังวลว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าทำการจับกุมในคดีผู้บริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่พร้อมพวกฝ่าฝืน/ลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะได้รับผลกระทบ เช่น ถูกกลั่นแกล้ง ถูกข่มขู่ เป็นต้น ร้อยละ 71.84 มีความคิดเห็นว่า ข่าวการจับกุมผู้บริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ พร้อมพวกที่ฝ่าฝืน/ลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะส่งผลกับภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บริษัทนั้น ร้อยละ 70.52 ไม่เห็นด้วยว่าการจับกุมผู้บริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่พร้อมพวกที่ฝ่าฝืน/ลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถือเป็นเรื่องส่วนตัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 

นอกจากนี้ ร้อยละ 69.78 รู้สึกว่าระหว่างผู้ที่มีฐานะทางสังคม เช่น ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ หรือเศรษฐี กับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ถูกจับกุมในกรณีลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนจะได้รับการปฏิบัติดูแล/อำนวยความสะดวกจากหน่วยงานภาครัฐแตกต่างกัน ร้อยละ 65.48 เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจ/อำนวยความสะดวกให้กับการลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนของผู้ที่มีฐานะทางสังคม เช่น ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เศรษฐี

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 69.61 ไม่เห็นด้วยกับการนำเอาผู้ที่เคยถูกจับกุมในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนมารณรงค์เรื่องการปกป้องสัตว์ป่าสงวนให้กับสังคมหลังจากการได้รับโทษ ขณะที่ร้อยละ 77.13 เห็นว่าควรเอาผิดอย่างรุนแรงกับข้าราชการหรืออดีตข้าราชการที่มีส่วนช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกให้ผู้มีฐานะทางสังคมลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถึงแม้ข้าราชการ หรืออดีตข้าราชการผู้นั้นไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ และร้อยละ 61.6 มีความคิดเห็นว่าการลงโทษทางสังคมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวน จะส่งผลให้ผู้มีฐานะทางสังคมซึ่งมีพฤติกรรมชอบล่าสัตว์ป่าสงวนเกิดความเกรงกลัวได้มากกว่าการเอาผิดทางกฎหมาย.

สยามเทคโนฯ โพลล์ เผย ประชาชนกว่าร้อยละ 70 กังวลคดี “เสือดำ” จะกลายเป็นคดี “มวยล้มต้มคนดู”, ห่วงความปลอดภัย จนท.ป่าไม้, ไม่อยากให้คดีนี้กลายเป็นเรื่องส่วนตัว... 24 ก.พ. 2561 15:51 24 ก.พ. 2561 16:06 ไทยรัฐ