วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รมว.กต.มอบห้องสมุดอาเซียนให้ ร.ร.ปากพนัง หวังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้

รมว.กต.มอบห้องสมุดอาเซียนให้ ร.ร.ปากพนัง หวังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้

  • Share:

รมว.กต.มอบห้องสมุดอาเซียนให้ ร.ร.ปากพนัง หวังเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า ยันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางเรียนรู้อาเซียน สำหรับชุมชน...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 61 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนให้แก่ ร.ร.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายวราวุธ ภู่อภิญญา ผู้ช่วยปลัดฯ ต่างประเทศ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนปากพนัง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีเปิด โดยพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การบรรยายสืบสานการสืบทอดอารยธรรมพื้นบ้านลุ่มน้ำปากพนัง นิทรรศการย้อนอดีตลุ่มน้ำปากพนังฝั่งอ่าวไทย เส้นทางเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่าโครงการมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เป็นโครงการที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป 

สำหรับโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้สานต่อโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมีความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในขบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ปากพนังเป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญของภาคใต้ เป็นเขตลุ่มน้ำแห่งการเรียนรู้ โครงการห้องสมุดอาเซียน ที่โรงเรียนปากพนัง เป็นแห่งที่ 35 ซึ่งจะสามารถเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน สามารถช่วยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนที่สนใจ ได้มีความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของอาเซียน และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และบุคคลในชุมชนใกล้เคียง 

นอกจากนั้น รมว.ต่างประเทศ ยังแนะนำให้เยาวชนฝึกท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันละ 3 คำ ทุกวัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญในการสื่อสารระหว่างชาติ ระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลก การฝึกจะสามารถทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง ขอให้ขยันฝึกพูดทุกๆ วัน เพื่อทำให้มีความคล่องและชัดเจนในการพูดมากขึ้น

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิด บรรดาตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของประชาชนในเขตลุ่มน้ำปากพนัง และตัวแทนชาวนครศรีธรรมราช ได้มอบของขวัญ ของที่ระลึกให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนชาวปากพนังและชาวนครศรีธรรมราช ในด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสังคมในภูมิภาคนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้