วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด 6 ผลงานเด่นกรมอนามัย

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกรมอนามัย ว่า กรมอนามัยมีความสำเร็จในการดำเนินงาน 6 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1.โครงการ “สาวไทยแก้มแดง” เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 3.ผลักดันให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 4.การผลักดัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2559 ส่งผลให้อัตราการคลอดในวัยรุ่นลดลง 5.การดูแลผู้สูงวัยระยะยาว โดยมีการผลิตผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว ผู้ดูแลสุขภาพ และจัดทำแผนดูแลผู้สูงวัยรายบุคคล โดยครอบคลุมผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง 171,983 คน ในปี 2561 และ 6.ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้โรงพยาบาลสังกัด สธ.พัฒนาได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานถึงร้อยละ 94.37 และมีถึง 50 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกรมอนามัย ว่า กรมอนามัยมีความสำเร็จในการดำเนินงาน 6 เรื่องที่สำคัญ 24 ก.พ. 2561 00:42 24 ก.พ. 2561 00:42 ไทยรัฐ