วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1 มี.ค.นี้ สวทช.จัด “เรตติ้ง” เอสเอ็มอี

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พัฒนากลไกการประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating System:TTRS) หรือการบริการจัดอันดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง สวทช.ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยใช้โมเดลการประเมินเทคโนโลยี TTRS ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ KSP (Knowledge Sharing Program) ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงาน Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ประเทศเกาหลีใต้ และ บสย. โดยได้พัฒนามาจากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก KOTEC ที่ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายกว่า 10 ล้านบาท

ผอ.สวทช.กล่าวต่อว่า การจัดทำเครื่องมือ TTRS ช่วยวิเคราะห์ประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความต้องการการสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในปี 2561 ประมาณ 50 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานบริการ TTRS จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มี.ค.นี้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ลงทุน สวทช. ที่ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี.

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พัฒนากลไกการประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีไทย 24 ก.พ. 2561 00:29 24 ก.พ. 2561 00:29 ไทยรัฐ