วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวัง! ลวงใช้บัตรประชาชนตั้งบริษัท

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการถูกนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตร ไปสวมรอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว หรือนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล แต่มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด เพื่อประกอบกิจการประเภทต่างๆ ซึ่งกรมได้กำชับ นายทะเบียน ที่พิจารณาการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนด้วยความรอบคอบ หากเกิดข้อสงสัยให้เชิญกรรมการผู้ขอจดทะเบียนมายืนยันตัวตนก่อน

“ขอเตือนประชาชนในการนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรมอบให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในกิจธุระต่างๆ ให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการ แทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ควรที่จะทราบเหตุผลการนำบัตรไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และได้รับความเดือดร้อนได้ในภายหลัง”

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนสงสัย หรือกังวลว่าตนเองจะถูกหลอกลวงในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีกลุ่มบุคคลหรือนายหน้ามาขอบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลบัตรไป หรือได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ให้รีบติดต่อกรม หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งโดยด่วน

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้ขอให้บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรของผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนนิติบุคคล โดยหากพบว่าการลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ตรวจสอบหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้

สำหรับการลวงนำบัตรประชาชน และข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมายในปัจจุบัน พบว่า มีกลุ่มบุคคลมักจะใช้ข้ออ้างในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตร ไปเพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ หรือเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ผู้ถูกหลอกลวงยินยอมให้นำบัตรประชาชนหรือข้อมูลในบัตรไปใช้.

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการถูกนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตร ไปสวมรอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว 24 ก.พ. 2561 00:22 24 ก.พ. 2561 00:22 ไทยรัฐ