วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศผลประกวดภาพทางหลวง

ภาพจาก : http://www.doh.go.th/doh/th/component/content/article?id=611 

กรมทางหลวงจัดครั้งที่ 2-ภาพ “Road to Aonang Krabi” คว้าชนะเลิศ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามท่ีกรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง โดยมีเงินรางวัลกว่า 115,000 บาทนั้น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ทำการตัดสินภาพถ่ายตามโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 แล้ว โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีผลการตัดสินดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง ชื่อภาพ “Road to Aonang Krabi” ได้รับเงินรางวัล50,000 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ชื่อภาพ “ทางหลวงในสายหมอก” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ “ขับเคลื่อนทั่วไทย ใต้ร่มพระบารมี” รางวัล ชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 1) นายพรรษพล อุทุกพัก ชื่อภาพ “จราจรคล่องตัวยามเช้า” 2) นายสุริยา ผลาหาญ ชื่อภาพ “อุโมงค์เชื่อมป่า 1” 3) นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “คดเคี้ยวแค่ไหนก็ไปถึง” 4) นายประสบชัย จันดก ชื่อภาพ “บนสะพานมิตรภาพ” 5) นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ “เชื่อมต่อบ้านพี่เมืองน้อง” ทั้งนี้กรมทางหลวงจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 30 มี.ค.61 ที่กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร.

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามท่ีกรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 23 ก.พ. 2561 23:56 24 ก.พ. 2561 01:36 ไทยรัฐ