วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม. ชู ภูเก็ต จัดคิกออฟรณรงค์ 'สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน'

พม. ชู ภูเก็ต จัดคิกออฟรณรงค์ 'สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน'

  • Share:

พม. ชู ภูเก็ต เป็นจังหวัดแรก จัดคิกออฟ รณรงค์ "สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน" ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนจัดระเบียบคนขอทานตามนโยบายรัฐบาล มิให้เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และหากพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.


เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 ที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ "สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน" เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมาย และแนวทางการดำเนินงาน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานจัดระเบียบ คนขอทานเพื่อป้องกันมิให้เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอาการทางจิต ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจหลัก ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมศักยภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความมั่นคงและปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ โดยพบจำนวนทั้งสิ้น 318 ราย ประกอบด้วย 1. คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 145 ราย แบ่งเป็นชาย 101 ราย และหญิง 44 ราย และ 2. คนขอทาน จำนวน 173 ราย แบ่งเป็น ชาย 117 ราย และหญิง 56 ราย โดยมีคนไทย จำนวน 124 ราย และต่างด้าว จำนวน 49 ราย

ทั้งนี้ กระทรวง พม.โดย พส. ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ "สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน" ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018 เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างชาติ โดยดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี และการแสดงเปิดหมวก หรือ Street Performance เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) การประกาศเจตนารมณ์ "คนภูเก็ต ห่วงใย ใส่ใจ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน" 2) การเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและการขอทานอย่างยั่งยืน และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการให้ที่ถูกวิธี โดยเปลี่ยนจากการให้เงิน มาเป็นโอกาสในการให้งานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย และ 3) การแสดงจากผู้แสดงความสามารถ สภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคเงินเข้า "กองทุนเพื่อพัฒนา คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน" ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 721-1-17499-4 ซึ่งเงินบริจาคจะนำไปพัฒนา บำบัดฟื้นฟู สนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพและเป็นทุนประกอบอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกำลังใจในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้