วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนช.เห็นชอบ 14 ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด หลังใช้วิธีการประชุมลับ

สนช.เห็นชอบ 14 ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด หลังใช้วิธีการประชุมลับ

  • Share:

สนช.เห็นชอบ 14 ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด หลังใช้วิธีการประชุมลับ และให้สมาชิกลงคะแนนลับ ที่ประชุมเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 14...เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธาน เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 14 คน ประกอบด้วย 1. นางสายสุดา เศรษฐบุตร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา 2. นายวุฒิ มีช่วย อธิบดีศาลปกครองกลาง 3. นายฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี 4. นางสุกัญญา นาชัยเวียง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 5. นายกิตดนัย ธรมธัช อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 6. นายอำพน เจริญชีวินทร์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 7. นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี 8. นายประสาน บางประสิทธิ์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 9. นายโสภณ บุญกูล อธิบดีศาลปกครองสงขลา 10. นายจักริน วงศ์กุลฤดี อธิบดีศาลปกครองสูงสุด 11. นางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 12. นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์ อธิบดีศาลปกครองระยอง 13. นายจิรศักดิ์ จิรวดี อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และ 14. นายธีรัฐ อร่ามทวีทอง อธิบดีศาลปกครองประจำศาลปกครองสูงสุด
 

จากนั้นสมาชิกได้รับฟังรายงานที่เปิดเผย และใช้วิธีการประชุมลับ และให้สมาชิกลงคะแนนลับโดยบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง ปรากฏว่าที่ประชุมเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้ง 14 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้