วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พลังศรัทธาร่วมแห่พระบรมสารีริกธาตุ เมืองกุสินารา

พลังศรัทธาร่วมแห่พระบรมสารีริกธาตุ เมืองกุสินารา

  • Share:

พระธรรมทูตไทย ชาวพุทธ และชาวอินเดีย จัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากวัดไทยกุสินารา ไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ และสถูปปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ด้วยความศรัทธา...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานจากเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา 8 พระนคร พร้อมโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเจดีย์ให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธทั่วโลก ขณะที่ วัดไทยกุสินารา ได้จัดงานสมโภช และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้ง 2 แผ่นดินได้ตระหนักรู้ รำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ที่ทรงแสดงไว้จนถึงวันปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา มาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ตั้งแต่เวลา 07.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) วันที่ 23 ก.พ. พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินารา ได้จัดพิธีสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยเริ่มต้นขึ้นภายในวัดไทยกุสินาราด้วยพิธีเปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใส่บาตรพระธุดงค์ ทักษิณานุปทาน ถวายบูรพมหากษัตริย์ พิธีเปิดงานนมัสการและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2561 ณ พลับพลารับเสด็จ ต่อด้วยพิธีเปิดประตูพระมหาธาตุเจดีย์

จากนั้นได้ตั้งขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน บุษบกยอดพระธาตุ น้ำพระพุทธมนต์ พานพุ่ม เครื่องราชสักการะพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบรมวงศานุวงศ์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ขณะที่ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล อัญเชิญพระไตรปิฎก โดยมี พระธรรมทูต พระธรรมยาตรา พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและอินเดียหลายพันคน เคลื่อนขบวนจำลองอันสุดอลังการดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาลจากวัดไทยกุสินาราไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ และสถูปปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมการสวดมนต์บูชา ก่อนที่ประธานในพิธีได้อัญเชิญเครื่องสักการะและน้ำสรงพระราชทาน รดลง ณ สถูปมกุฏพันธนเจดีย์

สำหรับขบวนแห่พระบรมสารีกธาตุครั้งนี้ เจ้ามัลลกษัตริย์ ผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา ผู้สืบเชื้อสายต้นตระกูลมัลลกษัตริย์ ที่เคยรับเสด็จพระพุทธองค์ ในวันเสด็จจากเมืองไวสาลีมาปรินิพพานที่เมืองกุสินารา พร้อมมหาราชินี ราชโอรส ราชธิดา ได้ร่วมจัดขบวนด้วยราชรถเก่าแก่โบราณ 200 ปี พร้อมช้างม้าและข้าราชบริวาร 25 คน เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวอินเดีย และผู้แสวงบุญจากไทยและนานาชาติ ที่ไปร่วมงานเป็นอย่างมาก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้