วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนภ.5 - ผวจ.ศรีสะเกษ จัดประชารัฐ กำจัดผักตบ แปรรูปเป็นสินค้าช่วยราษฎร

นักรบสีน้ำเงินบรรเจิด "บิ๊กชวน" จับมือ "ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ" จัดโครงการประชารัฐ คิดวิธีกำจัดผักตบ ลดรายจ่ายรัฐ เพิ่มรายได้ให้ราษฎร ด้วยการนำผักตบชวาที่ไร้ค่า มาแปรรูปเป็นสินค้า อย่างเป็นรูปธรรม สนองต่อนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบหมายให้ พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานภาครัฐ ร่วมกับนายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานภาคประชาสังคม/ประชาชน และ ดร.ไพจิตร แสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเฟล็กโซ่รีเสิร์ชกรุ๊ป เป็นประธานภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปเป็นสินค้า" เป็นโครงการต้นแบบนำร่อง ณ บ.ฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบของผักตบชวาที่มีต่อแหล่งน้ำและชุมชน เช่น แหล่งน้ำตื้นเขิน ภาวะภัยแล้ง ภาวะน้ำท่วม สร้างมลภาวะต่อระบบนิเวศ และการท่องเที่ยว รวมทั้งการสัญจรทางน้ำ ทำให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการกำจัดในทุกๆ ปี ด้วยการนำผักตบชวาวัชพืชที่ไร้ค่ามาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการช่วยลดงบประมาณทางภาครัฐในการกำจัดผักตบชวา

โดยในโครงการมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการลอกผักตบ เช่น ลอกผักตบด้วยการนำจักรยานมาประยุกต์ใช้เป็นการปั่นจักรยานลอกผักตบชวา, การนำรถไถนามาดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลอกผักตบ การสาธิตการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นสินค้า อาทิเช่น ดินปลูก ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักสาน วอลเปเปอร์ 3 มิติ (Wallboard) การเพาะเชื้อเห็ดฟาง อาหารคน อาหารสัตว์ และก๊าชชีวภาพ ซึ่งโครงการนี้มีส่วนราชการและภาคเอกชน 11 หน่วยงาน ได้ร่วมชี้แจงการสนับสนุนและการเชื่อมโยงโครงการฯ (board walk) อาทิ อ.เมืองจันทร์, สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ, ปศุสัตว์เมืองจันทร์, ธ.ก.ส., ร้านค้าผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าในโครงการฯ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสาธิตขบวนการแปรรูปผักตบชวาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มดินปลูกและปุ๋ยอินทรีย์, กลุ่มอาหารสัตว์, กลุ่มจักสาน, กลุ่มกระดาษและวอลเปเปอร์ 3 มิติ, กลุ่มการเพาะเห็ดฟาง และกลุ่มแก๊สหุงต้ม เป็นต้น โดยมีส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน จิตอาสา นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน และจะขยายผลกิจกรรมต่างๆของโครงการไปสู่ชุมชนอื่นๆ เพื่อสนองต่อนโยบาย โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลต่อไป.

นักรบสีน้ำเงินบรรเจิด "บิ๊กชวน" จับมือ "ผู้ว่าฯศรีสะเกษ" จัดโครงการประชารัฐ คิดวิธีกำจัดผักตบ ลดรายจ่ายรัฐ เพิ่มรายได้ให้ราษฎร ด้วยการนำผักตบชวาที่ไร้ค่า มาแปรรูปเป็นสินค้า อย่างเป็นรูปธรรม 23 ก.พ. 2561 15:56 23 ก.พ. 2561 16:07 ไทยรัฐ