วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


Give somebody great pleasure

รอนด้าเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมจอห์นที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล เมื่อกลับมาถึงบ้าน รอนด้าพูดกับทุกคนว่า ...✘...It gave me a great pleasure to see John so healthy. รู้สึกยินดีมากที่เห็นจอห์นสุขภาพดี ผู้อ่านท่านครับ การใช้วลี...✘...give somebody a great pleasure นี่ผิดนะครับ ถ้าจะใช้ให้ถูกต้อง ต้องเขียน ...✔...give somebody great pleasure ประโยคที่รอนด้าพูด ถ้าจะให้ถูกต้องต้องพูดว่า...✔...It gave me great pleasure to see John so healthy.

หลังจากไม่ได้เจอกันนาน 20 ปี ผู้อำนวยการนิกสัน (Nixon) บอกกับที่ประชุมว่า การที่จะได้ไปเยือนผู้อำนวยการโฮล์มส์ (Holms) อีกครั้งหนึ่งนั้น เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นยิ่งนัก...✔...I hope to have the pleasure of talking with Director Holms again. คนทั่วไปมักจะใช้ว่า...✘...have the pleasure to do something ซึ่งผิดครับ ถ้าจะใช้ให้ถูกต้อง จะต้องใช้ว่า...✔...have the pleasure of doing something

ในสหราชอาณาจักร ถ้าใครถูกตัดสินคดีที่ผู้พิพากษาพูดว่า at his Majesty’s pleasure หรือ at her Majesty’s pleasure จะหมายถึง ไม่ได้กำหนดเวลาอย่างชัดเจนในการติดคุก เขียนให้เข้าใจง่ายๆคือ There is no fixed limit to the time they have to spend in prison. ติดคุกไม่มีกำหนด

กิจกรรมใดหรืองานใดก็ตามที่มีความสุขที่จะทำงานด้วย ฝรั่งมักใช้วลีว่า be a pleasure to...เช่น be a pleasure to read, be a pleasure to watch หรือ be a pleasure to work with เช่น Johnson was a pleasure to work with.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

รอนด้าเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมจอห์นที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล เมื่อกลับมาถึงบ้าน รอนด้าพูดกับทุกคนว่า 23 ก.พ. 2561 12:57 23 ก.พ. 2561 14:03 ไทยรัฐ