วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 24/02/61

มุมข้าราชการ 24/02/61

โดย ซี.12
24 ก.พ. 2561 05:01 น.
  • Share:

อธิบดีใหม่ล่าสุด ในวงราชการที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจาก ครม.คือ จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนกระทรวงมหาดไทย ได้ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย คนใหม่เช่นกันคือ พงศธร กาญจนะจิตรา ที่โอนมาจากตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.....

สัปดาห์ก่อนโน้นเขียนถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (ผอ.สบอ.) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติทั้งหลาย มาถึงตอนนี้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน ผอ.สบอ. กันหลายเขต คือ วิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ.ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.สบอ.ที่ 6 (สงขลา) เป็น ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผอ.สบอ.ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี.....

คนที่มาดำรงตำแหน่งทดแทนคือ วิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผอ.สบอ.ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผอ.สบอ.ที่ 13 (แพร่) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 12 (นครสวรรค์) เกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 13 (แพร่) จรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น) วิทยา วานิช ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 9 (อุบลราชธานี) สว่าง กองอินทร์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เป็น ผอ.สบอ.ที่ 6 (สงขลา).....

อีกชุดหนึ่งมี กรภัทร์ ดำรงค์ไทย ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็น ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จิระศักดิ์ ชูความดี ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ธีระ เงินวิลัย ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พีระ ช่วยบำรุง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย.....

ในคราวเดียวกันมีการย้ายในกรมป่าไม้อีก 2 รายคือ สุชาติ กัลยาวงศา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 เป็น ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กับ ยรรยง กางการ ผอ.สำนักการจัดการป่าไม้ที่ 8 เป็น ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า .....

แสนสลดกับการ โกงเงินคนจน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังดีที่มี นิสิตฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจิตสำนึกเพื่อชาติออกมาเปิดโปงให้หลักฐานในเรื่องนี้จนสามารถเอาผิดคนโกงได้ การที่ ป.ป.ท. ยกย่องคุณงามความดีของนิสิตเหล่านั้นยังน้อยไป น่าจะเชิญตัวเข้ารับราชการในสังกัด ป.ป.ท. เมื่อเรียนจบแล้วด้วยซ้ำไป.....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แต่งตั้ง อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งโฆษก สลค. แทน ส่วนกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก พณ. และ โดย บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ เป็นโฆษก พณ. และ สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เป็น รองโฆษก พณ. .....

ข่าวดีสำหรับ ชาววิศวกร ในส่วนราชการโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอโดยกำหนดให้ สายงานวิศวกรรมรังวัด ระดับเชี่ยวชาญ เป็นสายงานและระดับที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ.....

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้