วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เซ็ง! ปรับสถานีตากสินอืด

เซ็ง! ปรับสถานีตากสินอืด

  • Share:

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะใช้เงินลงทุน 1,100 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน (S6) เพื่อลดปัญหาแออัดการให้บริการว่า ตามแผน กทม.จะต้องขยายรางรถไฟฟ้าจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ ควบคู่ไปกับการขยายปีกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกไปฝั่งละ 1.8 เมตร เป็นระยะทาง 230 เมตร โดยคงจำนวนช่องจราจรบนสะพานสาทรเท่าเดิม คือ ไป-กลับฝั่งละ 3 ช่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร โดยในส่วนของการขยายสะพานนั้นอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ดังนั้น กทม.จะต้องส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างทั้งหมดมาให้ ทช.พิจารณาก่อน ซึ่ง กทม.แจ้งว่าขณะนี้แบบก่อสร้างมีคืบหน้า 40% คาดว่าจะส่งแบบก่อสร้างให้ ทช.พิจารณาได้ช่วงต้นเดือน มี.ค. นี้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า หลังจากรับแบบก่อสร้างจาก กทม.มาแล้ว ทช.จะต้องพิจารณาความเหมาะสม และประชุมร่วมกับ กทม. เพื่อสรุปแบบอีกครั้ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปแบบก่อสร้างทั้งหมดในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งตามแผน กทม.ระบุว่าหลังจาก ทช.เห็นชอบแผนก่อสร้างแล้ว กทม.จะใช้เวลาเปิดประมูลงานก่อสร้างประมาณ 2 เดือน คือระหว่าง เม.ย.-พ.ค.61 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน พ.ค. และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งในส่วนของการขยายปีกสะพาน และรางรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จใน 30 เดือน เปิดให้บริการได้ช่วงปลายปี 63

นอกจากนี้ ในปี 62 ทช.จะขอจัดสรรงบวงเงิน 40 ล้านบาท ปรับปรุงสถานีร่วมซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของ ทช.โดยจะยกระดับอาคารให้สูงขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานราชการเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบัน ขนส่งทางบกได้ใช้พื้นที่เปิดให้บริการต่อทะเบียนและต่อใบขับขี่ ขณะที่กรมเจ้าท่าก็จะของบปี 62 วงเงิน 8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงท่าเรือสาทร (ตากสิน) เพิ่มเติม คาดว่า ทช. และ จท. จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมกันในปี 63.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้