วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“โพรไบโอติกส์” เสริมภูมิคุ้มกันหวัดใหญ่ ม.มหิดลวิจัยพบในนมเปรี้ยว-โยเกิร์ต

ตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติ

ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แถลงข่าวผลการศึกษานมเปรี้ยวมีผลต่อการเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่ ว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อย สำหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้น องค์การอนามัยโลกประกาศว่า แนวทางป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีน โดยมีอย่างน้อย 3 ชนิด คือ 1.ป้องกันชนิด A สายพันธุ์ H1N1, H3N2 และไวรัสชนิด B แม้วัคซีนจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ แต่ก็ไม่เต็ม 100% ดังนั้น จะมีวิธีใดที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ทางสถาบันโภชนาการจึงศึกษาโพรไบโอติกส์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ พบในอาหารหลายชนิด เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และเนยแข็ง

ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร กล่าวต่อไปว่า จากการ ศึกษาวิจัยในคนเกี่ยวกับประสิทธิผลของนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ คือจุลินทรีย์แลกโตบาซิลัส พาราคาเซอิ 431 ต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ โดยทีมวิจัยได้ทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดี 60 คน อายุ 18-45 ปี แบ่งเป็นกลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่มที่หนึ่งได้รับนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ กลุ่มที่ 2 ได้รับนมที่ไม่มีโพรไบโอติกส์ โดยให้อาสาสมัครดื่มนมทุกวัน วันละ 1 ขวด ปริมาณ 150 ซีซี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนรับวัคซีน และรับประทานต่ออีก 4 สัปดาห์หลังรับวัคซีน ทั้งต้องงดรับประทานอาหารที่มีโพรไบโอติกส์ และได้เจาะเลือดวัดภูมิคุ้มกันตั้งแต่ก่อนรับนมเปรี้ยว หลังรับนมเปรี้ยว 2 สัปดาห์ หลังรับ วัคซีน 4 สัปดาห์ และหลังหยุดรับนมเปรี้ยว 2 สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หากได้รับวัคซีนร่วมกับรับประทานนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ จะมีอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ต่อเชื้อ H1N1 และ H3N2 สูงกว่ากลุ่มที่รับประทานนมที่ไม่มีโพรไบโอติกส์ นอกจากนี้ สำหรับเชื้อ H3N2 ซึ่งมักพบว่า วัคซีนไม่ค่อยได้ผลนั้น จากการวิจัยยังพบว่าในคนที่มีภูมิอยู่แล้ว การรับประทานนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยให้อัตราตอบสนองต่อวัคซีนต้านไวรัส H3N2 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าอีกด้วย ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่ใน Journal of Functional Food วารสารวิชาการนานาชาติแล้ว

ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร กล่าวด้วยว่า โพรไบโอติกส์ เป็นจุลินทรีย์มีชีวิต จึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนั้นไม่ควรใช้ในผู้ป่วยหนัก หรือคนที่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน เช่น เบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ โรคเอดส์ระยะที่แสดงอาการ และไม่ควรใช้เลี้ยงทารก.

ทางสถาบันโภชนาการจึงศึกษาโพรไบโอติกส์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ พบในอาหารหลายชนิด เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และเนยแข็ง 23 ก.พ. 2561 00:18 23 ก.พ. 2561 00:19 ไทยรัฐ