วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสธ.ทหาร นำทหารฝึกคอบร้าโกลด์ 18 ส่งมอบอาคารให้ ร.ร. ในฉะเชิงเทรา

เสธ.ทหาร พร้อมอัครราชทูตฯ สหรัฐฯ ผบ.พลนย.3 US. ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และประชาชนในบริเวณพื้นที่...


เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร ร่วมกับ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พล.ต.ทิมเบอร์เลค ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ที่ 3 สหรัฐอเมริกา พลจัตวา เอดิสัน สีมานจูนทัก ฝ่ายเสนาธิการ ชำนาญการประจำผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย และนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 18 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การฝึกฯ เสริมสร้างรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 7 ประเทศโครงการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดสมบูรณาราม อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนวัดคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ โรงเรียนบ้านเขาเตียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกอีกด้วย โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 19 ม.ค. - 22 ก.พ.61สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน มีกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองพันทหารช่างที่ 411 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 จำนวน 20 นาย กองทัพบกสหรัฐอเมริกา จำนวน 16 นาย และกองทัพบกอินโดนีเซีย จำนวน 5 นาย รวม 41 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ 19 ม.ค.-22 ก.พ. เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการฯ.

เสธ.ทหาร พร้อมอัครราชทูตฯสหรัฐฯ ผบ.พลนย.3 US. ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา 22 ก.พ. 2561 17:04 22 ก.พ. 2561 17:19 ไทยรัฐ