วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.นทพ.เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำเผยแพร่สู่สายตา ปชช.

"ผบ.นทพ." เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ เพื่อให้ ปชช. เกษตรกร ทราบเทคนิคด้านการเกษตร นำไปประยุกต์ใช้ สร้างผลผลิต โดยให้ ศูนย์หนึ่งใจฯ เข้าถ่ายทำรายการ เผยแพร่สู่สาธารณชน...

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ได้ทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" เข้าถ่ายทำ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ให้แก่พี่น้องประชาชนทราบ โดยมี พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรอง ผอ.สสน.นทพ. พ.อ.สุชาติ เว่บ้านแพ้ว รอง ผอ.สทพ. พ.จ.อ.เขมชาติ ขันลา ส.อ.ภูวดล สุวรรณเลิศ พร้อมคณะทำงาน เป็นวิทยากร

พล.อ.ธงชัย กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่ตามหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ทั่วประเทศนั้น ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อาหารการกิน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้นนำที่พร้อมให้กำลังพล และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและวิทยาการต่างๆ ทางด้านการเกษตร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในครัวเรือนให้สามารถสร้างผลผลิต สำหรับนำมาบริโภคและเหลือไว้จำหน่าย เพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือนได้ องค์ความรู้ที่น่าสนใจภายในศูนย์ฯ เช่น การประกอบอาชีพเชิงเกษตรผสมผสาน มีฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำภูพาน ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกบครบวงจร ฐานเรียนรู้การทำก้อนเชื้อและเพาะเห็ด ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นต้น

ด้าน พ.อ.กฤตพันธุ์ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สนองการทำงานตามแนวพระราชดำริ ในพระบรมวงศานุวงศ์มาอย่างยาวนาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับการศึกษาดูงาน ที่อยากเชิญชวนเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ของ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาเที่ยวพร้อมศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หรือสามารถติดตามชมรายการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 2 ตอน ได้ในวันเสาร์ที่ 3 และ 10 มีนาคมนี้ เวลา 10.00-11.00 น. สดทั้งภาพและเสียงพร้อมกันทั่วโลก ทางสถานีวิทยุ มก. AM 1,107 กิโลเฮิตซ์ และ KU Radio Network พร้อมทั้งสถานีวิทยุในเครือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 6 สถานีทั่วประเทศ

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวว่า หากต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่ศูนย์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.th

"ผบ.นทพ." เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ เพื่อให้ ปชช. เกษตรกร ทราบเทคนิคด้านการเกษตร นำไปประยุกต์ใช้ สร้างผลผลิต โดยให้ ศูนย์หนึ่งใจฯเข้าถ่ายทำรายการ เผยแพร่สู่สาธารณะ 22 ก.พ. 2561 15:14 22 ก.พ. 2561 15:33 ไทยรัฐ