วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
7 ว่าที่ กกต.กินแห้ว! โดน สนช.ดับฝันคว่ำเก้าอี้ เริ่มสรรหาใหม่ 90 วัน

7 ว่าที่ กกต.กินแห้ว! โดน สนช.ดับฝันคว่ำเก้าอี้ เริ่มสรรหาใหม่ 90 วัน

  • Share:

มติ สนช.เป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. 7 คน โดยจะต้องสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน...

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อพิจารณาวาระการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น กกต. 7 คน ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สนช.พิจารณาตรวจสอบประวัติเสร็จแล้ว โดยที่ประชุม สนช.ใช้วิธีการประชุมและลงคะแนนลับเพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าว โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่งเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็น กกต.ชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการนับคะแนนเพื่อให้ความเห็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น กกต.ชุดใหม่ ทั้ง 7 คนนั้น พบว่า ในส่วนของคะแนนที่ไม่เห็นชอบมากกว่าคะแนนเห็นชอบทั้ง 7 บุคคล โดยเมื่อเวลา 15.15 น. การนับคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ คะแนนเห็นชอบ 27 คะแนน คะแนนไม่เห็นชอบ 156 คะแนน ไม่ออกเสียง 17 คะแนน, นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ คะแนนเห็นชอบ 10 คะแนน คะแนนไม่เห็นชอบ 175 คะแนน ไม่ออกเสียง 14 คะแนน, นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ คะแนนเห็นชอบ 16 คะแนน คะแนนไม่เห็นชอบ 168 คะแนน ไม่ออกเสียง 16 คะแนน, นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ คะแนนเห็นชอบ 30 คะแนน คะแนนไม่เห็นชอบ 149 คะแนน ไม่ออกเสียง 21 คะแนน, นายประชา เตรัตน์ คะแนนเห็นชอบ 57 คะแนน คะแนนไม่เห็นชอบ 125 คะแนน ไม่ออกเสียง 18 คะแนน,

ส่วน 2.ตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี คะแนนเห็นชอบ 46 คะแนน คะแนนไม่เห็นชอบ 128 คะแนน ไม่ออกเสียง 26 คะแนน, นายปกรณ์ มหรรณพ 41 คะแนน คะแนนไม่เห็นชอบ 130 คะแนน ไม่ออกเสียง 29 คะแนน บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 ได้คะแนนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช. จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบ โดยกระบวนการสรรหา กกต.ทั้ง 7 คนจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง ภายใน 90 วัน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้