วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

A man of the people

มีผู้อ่านท่านที่เคารพถามมาทางอีเมล songlok1997@gmail.com ว่า a man of the people หมายถึงอะไร ขอเรียนว่า คำนี้หมายถึง คนที่อยู่ในอำนาจแต่เข้าใจคนธรรมดาสามัญ หรือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ทำตัวง่ายๆ ติดดิน คำว่า people คนชอบนำมาใช้สื่อว่า คนผู้นั้นเป็นที่รักใคร่ของประชาชน อย่างครั้งหนึ่งเคยมีหนังสือพิมพ์พาดหัวว่า Diana-the people’s princess ไดอาน่า เจ้าหญิงของประชาชน

People เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ทางการเมืองเยอะครับ เช่น The People’s Liberation Army นี่สื่อถึง กองทัพปลดปล่อยประชาชน พอใส่คำว่า people เข้าไปก็สื่อว่า เป็นของคนทุกคน หรืออย่างพรรคการเมืองก็ชอบใช้คำว่า the people’s party

ในหลายประเทศ กษัตริย์ ประธานาธิบดีเรียกผู้คนในประเทศของตนว่า people เช่น The President ordered his people to prepare for war. ประธานาธิบดีสั่งประชาชนของตนให้เตรียมเข้าสู่สงคราม หลายครั้ง คำว่า people สื่อถึง ญาติพี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จอห์นพารอนด้าไปตอนเหนือของอังกฤษ รอนด้าถามจอห์นว่า Do your people live round here? คนของคุณอาศัยอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะ ผู้อ่านท่านครับ people ในที่นี้คือ John’s relatives โดยเฉพาะอย่างยิ่ง John’s parents, John’s grandparents ฯลฯ

คำที่คล้ายๆ กันกับ people คือ the public ที่หมายถึง คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือสังกัดองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น This information should be made available to the public. ข้อมูลนี้ไว้สำหรับประชาชนทั่วไป.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

มีผู้อ่านท่านที่เคารพถามมาทางอีเมล songlok1997@ gmail.com ว่า a man of the people หมายถึงอะไร ขอเรียนว่า คำนี้หมายถึง คนที่อยู่ในอำนาจแต่เข้าใจคนธรรมดาสามัญ 22 ก.พ. 2561 12:51 22 ก.พ. 2561 13:34 ไทยรัฐ