วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท. ยัน 'ทักษิณ' บงการพรรคไม่ได้ ปัด ยังไม่มีการวางตัวผู้นำพรรค

พท. ยัน ”ทักษิณ” บงการพรรคไม่ได้ ซัดละครบทเดิมใช้อ้างยุบพรรค จี้ หยุดให้ร้ายสร้างความเข้าใจผิด ปัดยังไม่มีการจัดวางผู้สมัครหรือผู้นำพรรค ตามที่มีกระแสข่าว 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกคำแถลงว่า จากกระแสข่าวการเดินทางไปพบอดีตนายกฯ ของสมาชิกพรรคเพื่อไทย และการแสดงความเห็นของบางท่านว่า เป็นเรื่องที่อาจมีนัย หรืออาจเป็นปัญหาทางการเมืองนั้น การพบปะเยี่ยมเยียนบุคคลอันเป็นที่เคารพรักในช่วงเวลาสำคัญๆ ตามประเพณีบางครั้ง ย่อมถือเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกพรรค ที่มีความระลึกถึงและปรารถนาจะพบกับอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผย ไม่ได้มีนัยสำคัญทางการเมืองใดๆ แต่การแสดงออกเช่นนี้กลับถูกนำมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อลิดรอนหรือตัดตอนพรรคการเมืองที่เห็นต่าง

เหมือนในหลายกรณีที่พรรคเพื่อไทยได้เคยถูกกระทำมาแล้ว ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคการเมืองซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล การตัดสินใจของพรรค ล้วนอาศัยคณะกรรมการบริหารอย่างมีระบบและแบบแผน ไม่มีใครที่จะสามารถบงการ สั่งการ หรือโน้มน้าวตามที่อ้าง การนำประเด็นความห่วงใยมาบอกต่อกันก็เป็นการสื่อสารเชิงบวกที่ผู้ใหญ่มีต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยความปรารถนาดี ไม่ใช่การสั่งการ ควบคุม กำหนดเงื่อนไขทางการเมืองต่อพรรค

ดังนั้น การนำประเด็นดังกล่าวนี้ไปสร้างเป็นเงื่อนไขในการยุบพรรค จึงเป็นบทละครเดิมๆ ที่ถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ในอีกด้านหนึ่งก็คือ การแสดงออกถึงความวิตกกังวลของอำนาจตนที่กำลังคลอนแคลนในปัจจุบัน จนต้องพยายามหาเหตุกลั่นแกล้ง ทำลายหรือกำจัดผู้มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองกับฝ่ายตน ซึ่งผู้ที่รักความเป็นธรรมในสังคมต่างเข้าใจและประจักษ์ชัดกลเกมนี้อยู่แล้ว

นายภูมิธรรม ระบุว่า ปัจจุบันพรรคเพื่อไทย ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ได้ ฉะนั้นกระแสข่าวที่พูดถึงการจัดวางตัวผู้สมัคร และผู้นำพรรคจึงไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้น ขอยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่ง ในกรอบการดำเนินการทางการเมืองของพรรคดังกล่าวข้างต้น และพรรคได้มีการสื่อสารต่อท่านสมาชิกให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิด และเกิดการตีความที่ทำให้ผู้ที่ไม่ปรารถนาดีต่อพรรคหยิบยกมาเป็นประเด็นการสร้างความเข้าใจผิดและกล่าวหาโจมตีพรรคได้ ขอเรียกร้องให้ยุติการกล่าวร้ายและการสร้างความเข้าใจผิดต่อพรรคเพื่อไทย และขอให้เราช่วยกันอำนวยให้เกิดความสามัคคีและการสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยามนี้.

พท. ยัน ”ทักษิณ” บงการพรรคไม่ได้ ซัดละครบทเดิมใช้อ้างยุบพรรค จี้ หยุดให้ร้ายสร้างความเข้าใจผิด ปัดยังไม่มีการจัดวางผู้สมัครหรือผู้นำพรรค ตามที่มีกระแสข่าว 22 ก.พ. 2561 11:57 22 ก.พ. 2561 12:11 ไทยรัฐ