วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราชแชมป์ “พิโกไฟแนนซ์” คลังคุยโวยอดหนี้เน่าจิ๊บจ๊อยแค่ 1.5 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดือน ม.ค. โดยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) ผลปรากฏว่ามีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาต 441 ราย ใน 66 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่น คำขออนุญาตมากที่สุด 3 ลำดับแรกคือ นครราชสีมา 45 ราย กรุงเทพมหานคร 34 ราย และร้อยเอ็ด 28 ราย โดยมีผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว 279 ราย เปิดดำเนินการ 159 ราย ใน 49 จังหวัด และได้ปล่อยสินเชื่อแล้ว 114 ราย ใน 45 จังหวัด

“ยอดปล่อยสินเชื่อสะสม ณ สิ้นเดือน ธ.ค. พิโกไฟแนนซ์อนุมัติ 8,561 บัญชี เป็นเงิน 218 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 25,577 บาทต่อบัญชี ประกอบด้วย สินเชื่อ มีหลักประกัน 4,348 บัญชี เป็นเงิน 136 ล้านบาท คิดเป็น 62.18% ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 4,213 บัญชี เป็นเงิน 82 ล้านบาท คิดเป็น 37.82% ของจำนวน สินเชื่อที่อนุมัติ ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างมีทั้งสิ้น 3,592 บัญชี เป็นเงิน 73 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน (เอ็นพีแอล) มี 42 บัญชี คิดเป็น 1.5 ล้านบาท หรือ 2.04%”

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดตัวสินเชื่อ KTB-sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินลงทุนให้กับผู้ประกอบการในโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเงื่อนไขพิเศษ และมี บสย.เป็นผู้ค้ำประกันเต็มวงเงินเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินการ เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจในวงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท โดยจะปล่อยสินเชื่อครบวงจรไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หากผ่อนชำระตรงเวลาครบ 12 เดือน ลดดอกเบี้ยลงอีก 1% ต่อปี.

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดือน ม.ค. 22 ก.พ. 2561 09:51 22 ก.พ. 2561 09:51 ไทยรัฐ