วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยขนเงินตะลุยต่างประเทศ นักท่องเที่ยวแห่ฉลองตรุษจีน รายได้ทะลัก 1.7 หมื่นล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้สรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศตลอดปี 2560 มีทั้งสิ้น 8.79 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.23% มีการใช้จ่ายออกนอกประเทศ 276,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.59% โดยคนไทยเดินทางไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 7.39 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่าย 200,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.58% แบ่งเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน รวมกัน 4.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.27% มีค่าใช้จ่าย 90,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.97% เช่น ไปกัมพูชา 122,633 คน เพิ่มขึ้น 57.53% ลาว 1.58 ล้านคน เพิ่มขึ้น 28.76% เมียนมา 227,904 คน เพิ่มขึ้น 63.34% เวียดนาม 322,893 คน เพิ่มขึ้น 23.99% ส่วนมาเลเซีย 1.66 ล้านคน ลดลง 9.08%

ขณะที่คนไทยไปญี่ปุ่น 942,184 คน เพิ่มขึ้น 4.34% ค่าใช้จ่าย 42,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.23% เกาหลีใต้ 435,426 คน เพิ่มขึ้น 10.01% ค่าใช้จ่าย 16,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.13% อย่างไรก็ตาม ไปจีน 605,025 คน ลดลง 3.45% ค่าใช้จ่าย 21,195 ล้านบาท ลดลง 3.57%

ส่วนภูมิภาคยุโรป มีคนไทยเดินทางไป 730,685 คน เพิ่มขึ้น 10.72% ค่าใช้จ่าย 43,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.21% โดย 3 ประเทศแรกที่ได้รับความนิยม ไปสหราชอาณาจักร มากที่สุด 183,072 คน เพิ่มขึ้น 7.24% ค่าใช้จ่าย 14,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.08% รองลงมา เยอรมนี 144,495 คน เพิ่มขึ้น 10.37% ค่าใช้จ่าย 8,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.85% และฝรั่งเศส 94,850 คน เพิ่มขึ้น 18.84% ค่าใช้จ่าย 5,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.95%

ขณะที่ภูมิภาคอเมริกา เดินทาง 78,644 คน เพิ่มขึ้น 10.19% ค่าใช้จ่าย 5,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.50% ภูมิภาคเอเชียใต้ 163,679 คน เพิ่มขึ้น 15.48% ค่าใช้จ่าย 5,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.01% ภูมิภาคโอเชียเนีย 153,850 คน เพิ่มขึ้น 9.66% ค่าใช้จ่าย 9,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.11% ภูมิภาคตะวันออกกลาง 258,637 คน เพิ่มขึ้น 8.80% ค่าใช้จ่าย 11,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.69% ภูมิภาคแอฟริกา 16,347 คน เพิ่มขึ้น 11.26% ค่าใช้จ่าย 745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.85%

ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยตลอดปี 2560 มีทั้งสิ้น 35.38 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 1.824 ล้านล้านบาท เมื่อรวมกับคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ 153 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียน 957,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวตลอดปี 2560 ทั้งสิ้น 2.78 ล้านล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2561 หรือ 7 วันของช่วงเทศกาลตรุษจีน มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าไทย 313,000 คน ขยายตัว 24.4% จากช่วง 7 วันที่เป็นเทศกาลตรุษจีนของปีก่อน มีรายได้อยู่ที่ 17,000 ล้านบาท ขยายตัว 34.3% ส่วนเหตุผลที่รายได้ของกระทรวงการท่องเที่ยวสูงกว่ารายได้ที่การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ถึงเท่าตัวนั้น เนื่องจาก ททท.คำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 7 วัน ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลัง 7 วันของเทศกาลเข้าไปด้วย

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยตลอดช่วงเดือน ม.ค.2561 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 10.87% ก่อให้เกิดรายได้ 188,890.60 ล้านบาท ขยายตัว 11.59% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย และออสเตรเลีย ตามลำดับ.

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้สรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศตลอดปี 2560 มีทั้งสิ้น 8.79 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.23% 22 ก.พ. 2561 09:46 22 ก.พ. 2561 09:46 ไทยรัฐ