วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลื่อนโรดแม็ป

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เรื่องของการสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูงในองค์กร ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ และเป็นหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในแวดวงกีฬา ระหว่างนี้มีการสรรหาผู้บริหารอยู่ 2 องค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แม้ว่าจะแตกต่างกันในเนื้องานและความรับผิดชอบ

หนึ่งนั้นคือ สถาบันการพลศึกษา ซึ่งมีการสรรหาอธิการบดีที่ว่างอยู่ และคาราคาซังมานาน แม้จะมีการสรรหาจนได้ตัวมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซ้ำร้ายมีการคัดค้านจากคณะอาจารย์ของ สพล. และโรงเรียนกีฬา โดยอ้างถึงการสรรหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ จนมีการเบรกเรื่องไว้ และให้มีการตรวจสอบ จนล่าสุดก็มีการร้องเรียนต่อ รมต.กีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหน

กับอีกองค์กรหนึ่ง การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผู้ว่าการคนปัจจุบัน สกล วรรณพงษ์ จะครบวาระในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้

และมีการวางโรดแม็ปไว้ตั้งแต่ ปีก่อน ว่าจะต้องได้ตัวคนใหม่ ก่อนคนเก่าพ้นวาระ เพื่อให้ได้ทดลองงาน สอนงาน ส่งมอบกันไว้ การบริหารงานจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แต่จนแล้วจนรอด แผนงานต่างๆที่วางไว้สวยหรู ดูดี ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเป็นไปได้ เพียงแค่ ขั้นตอนแรกกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่วางไว้ว่าจะมีขึ้นตั้งแต่เดือน ม.ค.ก็มีแต่ลม จะเป็นด้วยการที่รัฐบาลเปลี่ยนทีมงานกีฬาใหม่

และมอบหมายให้ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มากภารกิจ และความรับผิดชอบ อย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เข้ามานั่งเป็นประธานบอร์ดการกีฬา ซึ่งมีอำนาจโดยตรงในเรื่องนี้

ทั้งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีรัฐมนตรี วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นเจ้ากระทรวง มีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลอยู่ คือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ก็ไม่มีอำนาจแต่อย่างไร ต้องรอประธานบอร์ดขยับตัวก่อน

ตอนนี้ก็กำลังจะหมดเดือน ก.พ. ทุกอย่างยังเงียบ ดูเหมือนจะมีการกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กกท. ในวันที่ 2 มี.ค. ซึ่งวาระการประชุมก็ยังไม่มีเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท. ก็ต้องหวังไว้ว่าในวาระอื่นๆ สามารถจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่ากันได้

และหากวันที่ 2 มี.ค.นี้ บอร์ด กกท.ยังไม่มีเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอีก ก็คงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่กระบวนการสรรหาจะแล้วเสร็จทันก่อนที่ผู้ว่าการคนปัจจุบันจะครบวาระ

แม้ว่ากฎหมายยังเปิดช่องไว้ หากสรรหาไม่ทัน บอร์ด กกท. ก็มีอำนาจในการแต่งตั้ง รองผู้ว่าการ กกท. คนใดคนหนึ่ง ขึ้นมารักษาราชการแทนได้ ภายในกรอบเวลา 1 ปี!

แต่นั่นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารราชการของรัฐบาลโดยรวม ที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตัววางตำแหน่ง จะเป็นแบ่งงาน หรือรวบงาน ก็ต้องมุ่งมั่นทำงานตามบทบาทหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ดูแล้วไม่แคล้วต้องเลื่อนโรดแม็ป!!!

ถอดแบบกันมาเปี๊ยบเลย...

“เบี้ยหงาย”

เรื่องของการสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูงในองค์กร ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ และเป็นหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 21 ก.พ. 2561 22:58 21 ก.พ. 2561 22:58 ไทยรัฐ