วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.-สนช.เถียงหนัก ก.ม.ลูก ส.ว.ไม่ลงตัว นัดตัดสินชี้ขาด 27 ก.พ.นี้

กรธ.-สนช.ถกกฎหมายลูก ส.ว.ไม่ลงตัว ตกลงไม่ได้ 3 ประเด็นหลัก "ลดกลุ่มอาชีพ ส.ว.-เลือกกันเองในกลุ่ม-แบ่งประเภท ส.ว." ชงทางเลือกใหม่ให้ใช้เงื่อนไขเลือก ส.ว.ฉบับ สนช.เฉพาะ 5 ปีแรก หลังจากนั้นให้ยึดตามหลักเกณฑ์ กรธ.

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ.ร่วมฯได้หารือกันใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.จำนวนกลุ่มอาชีพผู้สมัคร ส.ว. 2.วิธีการเลือก ส.ว. 3.การแบ่งประเภทผู้สมัคร ส.ว.แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจาก สนช.และ กรธ.ต่างยืนยันในแนวคิดของตัวเอง โดยมี กมธ.ร่วม 2-3 คนเสนอว่า แนวคิด สนช.ที่กำหนดให้การแบ่งกลุ่มอาชีพ ส.ว.เหลือ 10 กลุ่ม วิธีการเลือก ส.ว.ที่ให้เลือกกันเองในกลุ่ม และการแบ่งประเภท ส.ว.เป็นผู้สมัครอิสระ และผู้สมัครในนามองค์กรนั้น ขอให้นำไปเขียนในบทเฉพาะกาลว่า ให้มีผลบังคับใช้กับ ส.ว.ชุดบทเฉพาะกาล 5 ปีเท่านั้น ส่วนแนวคิดของ กรธ.ที่ให้มีผู้สมัคร 20 กลุ่ม การใช้วิธีเลือกไขว้ ส.ว.และให้มีเฉพาะผู้สมัคร ส.ว.อิสระ ไม่ต้องผ่านองค์กรใด ขอให้ใช้เป็นบทหลักในร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ หลังจากที่หมด ส.ว.ชุดบทเฉพาะกาลไปแล้ว ซึ่งจะมีการลงมติเรื่องดังกล่าววันที่ 27 ก.พ.เวลา 15.00 น.

ด้าน นายสมชาย แสวงการ เลขานุการ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.กล่าวว่า ที่ประชุมเหตุที่ยังไม่ได้ข้อสรุปใน 3 ประเด็นหลัก เนื่องจาก กรธ.และ สนช.ยังมีวิธีคิดที่แตกต่างกันอยู่ จึงให้แต่ละฝ่ายไปทำการบ้าน เพื่อหาแนวทางที่เป็นข้อยุติร่วมกัน โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มองว่าอาจไม่ถึงขั้นที่ต้องลงมติโหวตตัดสินเพื่อชี้ขาดก็ได้ ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นความขัดแย้งระหว่าง สนช.กับ กรธ.

ขณะที่ พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษก กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.กล่าวว่า นอกจาก 3 ประเด็นที่ กรธ.กับ สนช.ยังเห็นไม่ตรงกันนั้น ที่ประชุมยังได้ขอให้ กมธ.ร่วมไปหาทางพิจารณาหาบทลงโทษ กรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรส่งผู้สมัคร ส.ว. โดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ก็จะต้องมีบทลงโทษหน่วยงานนั้นด้วย ไม่ใช่ลงโทษเฉพาะตัวผู้สมัครเท่านั้น แนวทางการลงโทษจะเป็นวิธีทางปกครอง แต่ยังไม่รู้ว่า จะเป็นแนวทางใด จึงให้ กมธ.ช่วยกันเสนอแนวทาง ซึ่งทุกประเด็นจะได้ข้อยุติในวันที่ 27 ก.พ.นี้

กรธ.-สนช.ถกกฎหมายลูก ส.ว.ไม่ลงตัว ตกลงไม่ได้ 3 ประเด็นหลัก "ลดกลุ่มอาชีพ ส.ว.-เลือกกันเองในกลุ่ม-แบ่งประเภท ส.ว." ชงทางเลือกใหม่ให้ใช้เงื่อนไขเลือก ส.ว.ฉบับ สนช.เฉพาะ 5 ปีแรก หลังจากนั้นให้ยึดตามหลักเกณฑ์ กรธ. 21 ก.พ. 2561 18:26 21 ก.พ. 2561 21:54 ไทยรัฐ