วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กช่อง 5 เตรียมเยี่ยมสถานีโครงข่ายทีวีดิจิตอล และศูนย์ข่าวภาคเหนือ

พร้อมแล้ว!! "เสธ.หนึ่ง" เผย "กอญ.ททบ.5" เตรียมตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล เพื่อสนองนโยบายความมั่นคง ให้คุณภาพการส่งสัญญาณครอบคลุม โดยช่อง 5 พร้อมจะยุติออกอากาศอนาล็อก มิ.ย.นี้ โดยจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลทั้งหมด เพื่อเกิดความเสถียร ต่อเนื่องในสัญญาณ...

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก ททบ.5 เผยว่า ในห้วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. พล.ท.กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กอญ.ททบ.5) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก รวมทั้งสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งตอนบนและตอนล่างรวม 11 จังหวัดเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านโครงข่ายทีวีดิจิตอล และการปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว ที่จะตอบสนองนโยบายด้านความมั่นคง ผ่านการสื่อความเข้าใจการกระจายข้อมูลข่าวสารจากส่วนภูมิภาคอย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการรับฟังข้อมูล การปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคอีกด้วย

"ททบ. 5 นับเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุด โดยให้บริการถึง 2 โครงข่าย คือ มักซ์ 2 และ มักซ์ 5 โดยมีสถานีโทรทัศน์มาใช้บริการรวม 14 สถานี ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะต้องมีความครอบคลุมชัดเจนตามกรอบมาตรฐานของ กสทช. ซึ่ง ททบ.5 ได้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้คุณภาพการส่งสัญญาณสามารถเข้าถึงประชากรครัวเรือนได้ครอบคลุมทั่วถึง โดยปัจจุบันรวมทั้งการส่งสัญญาณกว่า 95% ของประเทศ" พ.อ.ธนาธิปกล่าว

โฆษก ททบ.5 กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ททบ.5 จะยุติการออกอากาศประเภท อนาล็อก ในเดือนมิถุนายน 2561 หลังออกอากาศคู่ขนานทั้ง 2 ระบบ มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามโรดแม็ปที่เสนอต่อ กสทช. และสอดคล้องกับคุณภาพการส่งสัญญาณดิจิตอลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยครบถ้วน

ส่วนปัญหาการส่งสัญญาณในพื้นที่ภาคเหนือ มักเป็นเรื่องสภาพอากาศพายุฝนฟ้าคะนองทำให้เครื่องส่งสัญญาณขัดข้อง ซึ่ง ททบ.5 มีเจ้าหน้าที่ประจำในทุกสถานีโครงข่ายสามารถปฏิบัติงานเข้าแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบไฟฟ้าสำรอง และการส่งสัญญาณสำรอง เพื่อให้สามารถดำรงการออกอากาศได้ต่อเนื่องทุกสถานการณ์ ทั้งนี้จะต้องสามารถแก้ไขข้อขัดข้องได้เร็วที่สุดภายในวันนั้น

ขณะที่พล.ท.กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กอญ.ททบ.5 กล่าวถึงแผนการพัฒนาโครงข่าย ทีวีดิจิตอล ในปีนี้ว่า ได้รับการอนุมัติจากบอร์ด กบท.ทบ. (คณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก) ให้ ททบ. ติดตั้งสถานีเสริมสำรองในพื้นที่ กรมการทหารสื่อสาร โดยจะเริ่มดำเนินการ ภายในปีนี้ เพื่อให้เกิดความเสถียร ความต่อเนื่อง และความมั่นคงในกระบวนการส่งสัญญาณ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการติดตั้งสถานีเสริมสำรองครั้งนี้ ภายในวงเงิน 40 ล้านบาท

สำหรับนโยบายด้านการผลิตข่าวในส่วนภูมิภาคนั้น กำหนดให้ทุกศูนย์ข่าวจะต้องติดตามภารกิจสำคัญของรัฐบาล ส่วนราชการ และภาคประชาสังคม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และอยู่ในความสนใจของประชาชนด้วย อีกทั้งยังต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งความแตกแยกในทุกภาคส่วน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทาง โดยเฉพาะกลุ่มโซเชียลมีเดีย อันอาจทำให้เกิด ความหลากหลาย และขณะเดียวกันอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสับสน โดยมองว่า ททบ.5 เป็นทีวีด้านความมั่นคงจะต้องเป็นสื่อการเสนอหลักที่มีความน่าเชื่อถือ และจรรโลงสังคมพร้อมๆ กัน

โดยแผนการตรวจเยี่ยมสถานีโครงข่ายฯ และศูนย์ข่าว ครั้งต่อไปจะเป็นทั้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ก่อนจะยุติระบบอนาล็อก ตามแผนงาน ในเดือนมิถุนายน 2561.

พร้อมแล้ว!! "เสธ.หนึ่ง" เผย "กอญ.ททบ.5" เตรียมตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล เพื่อสนองนโยบายความมั่นคง ให้คุณภาพการส่งสัญญาณครอบคลุม โดยช่อง 5 พร้อมจะยุติออกอากาศอนาล็อก มิ.ย.นี้ โดยจะเปลี่ยน 21 ก.พ. 2561 17:59 21 ก.พ. 2561 18:14 ไทยรัฐ