วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ขอนแก่น' คิกออฟ โครงการไทยนิยม ยันพร้อมทุกตำบล เร่งเดินหน้าทำประชาคม

"ขอนแก่น" คิกออฟ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทุกตำบล เดินหน้าทำประชาคมให้ความรู้ และสอบถามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ขณะที่ชาวบานมองว่าเป็นการหาเสียง แต่พร้อมให้ความร่วมมือ หากแก้ปัญหาได้...
 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 ก.พ.61 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลที่บ้านหนองไฮ หมู่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการคิกออฟ พร้อมกับทุกตำบล ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งทีมตำบลจะลงพื้นที่เพื่อทำประชาคมหมู่บ้านสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ วิเคราะห์ ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยือนราษฎรรายครัวเรือน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการลงพื้นที่ทำประชาคมหมู่บ้านจำนวน 4 ครั้ง ในห้วงระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-20 พ.ค.61 ซึ่งคณะทำงานจะมีตั้งแต่ 7-12 คน แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตำรวจ ทหาร อยู่ในคณะทำงานดังกล่าว


จากนั้นจะมีการประเมินผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา ซึ่งนอกจากนี้ภายในงานยัง มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและลงทะเบียนอาชีพ มีธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสิน มาเปิดรับบริการ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น มีความพร้อมเต็มที่ในทุกมิติทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล ซึ่งทั่วทั้งจังหวัดมี 198 ตำบล ที่พร้อมจะเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในระดับตำบลอย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งหวังว่าจะให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี


ขณะที่ชาวบ้านตำบลพระลับ บอกว่า เห็นด้วยกับโครงการไทยนิยมที่รัฐบาลจัดขึ้น แต่ต้องการให้ผู้นำชุมชนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้ละเอียดกว่านี้ และควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ก่อนจัดเวที อย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมมากที่สุด ส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงการจัดโครงการนี้ เป็นการหาเสียงหรือไม่ ชาวบ้านมองว่ามีความเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไร เนื่องจากมองว่า หากเข้ามาแก้ปัญหา และทำให้บ้านเมืองสงบก็ยินดีให้ความร่วมมือ.

"ขอนแก่น" คิกออฟ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทุกตำบล เดินหน้าทำประชาคมให้ความรู้ และสอบถามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ขณะที่ชาวบานมองว่าเป็นการหาเสียง แต่พร้อมให้ความร่วมมือ หากแก้ปัญหาได้...
 21 ก.พ. 2561 15:55 21 ก.พ. 2561 16:13 ไทยรัฐ