วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลขาฯ สศก.ลงพื้นที่ติดตามการผลิตและการตลาด หอมแดง-กระเทียม จ.ลำพูน

เลขาฯ สศก.ลงพื้นที่ติดตามการผลิตและการตลาด หอมแดง-กระเทียม จ.ลำพูน

  • Share:

เลขาฯ สศก. ลงพื้นที่ลำพูน ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมแดง-กระเทียม จังหวัดลำพูน หลังพบอินโดซีเนียเริ่มมีการส่งเสริมให้ปลูก และทางภาคใต้เรายังพบมีการนำเข้าจากอินโดฯ ซึ่งมีคุณภาพที่ดี และเป็นที่ต้องการ เบื้องต้นใช้กลไกของศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์จากภาคเหนือทำตลาดลงสู่ภาคใต้...

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 ที่ จ.ลำพูน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดลำพูน สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ออกติดตามสถานการณ์การตลาดในพื้นที่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบว่า สถานการณ์การผลิตของเกษตรกรมีพื้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหอมแดงและกระเทียม โดยเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากราคาในปีที่แล้วจูงใจให้เกษตรกร ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย และคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งคาดว่าราคาจะปรับลดลงจากปีที่แล้ว ปัจจุบันสถานการณ์หอมแดงของจังหวัดลำพูน มีการรับหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ และนำมาเก็บไว้ในห้องเย็น เพื่อรอราคา ซึ่งหอมแดงของจังหวัดลำพูน คาดว่าจะมีผลผลิตออกมามากที่สุดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีตลาดปลายทางในประเทศที่มากที่สุด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด

โดยประเทศอินโดนีเซีย เริ่มมีการส่งเสริมให้ปลูกหอมแดงภายในประเทศ และประเทศไทยได้มีการนำเข้าหอมแดงจากประเทศอินโดนีเซีย มีการนำเข้าในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า และยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและหอมแดงในประเทศไทย ยังมีปัญหาการเน่าเสียง่าย โดยแนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ศึกษาฤดูการผลิตและการนำเข้าของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อไม่ให้อยู่ในช่วงฤดูกาลผลิตและส่งออกตรงกับไทย 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อจะให้รักษาคุณภาพและรักษาตลาดการส่งออก ซึ่งมีความต้องการหอมแดงของไทย 3. ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ประสานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้กลไกของศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ในการกระจายหอมแดงจากภาคเหนือไปยังผู้บริโภคในภาคใต้และภาคอื่นๆ มากขึ้น 4. ได้ประสานกับพาณิชย์จังหวัดให้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์แก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการเจรจาเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกหอมแดงไปยังประเทศอินโดนีเซียที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้