วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เล็งชง ก.ม.เลือกตั้งท้องถิ่นให้ ครม.สิ้น ก.พ.นี้ คาด เลือกตั้ง ส.ค.

กกต.คาดส่งกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ครม.สิ้นเดือน ก.พ.นี้ ชี้ร่างกฎหมาย อปท.หากลาออกก่อนครบวาระ ห้ามทำกิจกรรมหาเสียง-ห้ามใช้งบฯ ติดป้ายหาเสียงคล้าย ส.ส.ตามจุดที่ กกต.กำหนดเท่านั้น 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวว่า ในการประชุม กกต.เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักงาน กกต.ได้นำเสนอร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 3,847 คน และนำมาปรับปรุงเป็นร่างล่าสุด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ กกต.ก่อนนำส่งคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อนำเสนอต่อ สนช.เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล กกต.ได้พิจารณา ร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบคอบ และให้แก้ไขในรายละเอียดบางประการ เพื่อให้กฎหมายที่จะนำมาใช้เกิดผลดีที่สุด และสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.คาดว่าจะสามารถนำส่ง ครม.ได้ภายในวันที่ 28 ก.พ.ตามที่ได้สัญญากับรัฐบาลไว้

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ความน่าสนใจของกฎหมายฉบับดังกล่าวมีดังนี้ 1.กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและสภาท้องท้องถิ่น เริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมกัน ดังนั้น การเลือกผู้บริหารและสภาท้องถิ่น จะกระทำในวันเดียวกัน ไม่เกิดภาวะเหลื่อมล้ำ ไม่มีการแทงกั๊ก พอลงผู้บริหารไม่ได้ ก็มาลงสภา ประชาชนก็สะดวก สามารถมาใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ในคราวเดียว 2.กำหนดให้ กรณีมีการลาออกก่อนครบวาระ ห้ามทำกิจกรรมที่นำไปสู่การหาเสียง ใช้งบประมาณของท้องถิ่น สร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งย้อนหลังไป 90 วัน ก่อนการลาออก ยกเว้นกรณีเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ ดังนั้นลูกเล่นลาออกก่อนครบวาระ และเล่นพาหัวคะแนนไปเที่ยว พากลุ่มแม่บ้านไปทัศนศึกษา เที่ยวฟรีมีตังค์ทอน จะไม่สามารถกระทำได้อีก

นายสมชัย กล่าวต่อว่า 3.กำหนดรูปแบบการหาเสียง คล้ายคลึงกับการเลือกตั้ง ส.ส.คือ ต้องจัดทำป้ายในขนาดและจำนวน และติดไว้ในสถานที่ที่ กกต.กำหนดเท่านั้น โปสเตอร์ขาจร คัตเอาต์ขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ที่ติดตั้งเกะกะกีดขวางทัศนวิสัยจะไม่มีให้เห็นอีก 4.กำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงในสัดส่วนที่เหมาะสม ป้องกันการซื้อเสียงโดยเป็นการอ้างว่าจ้างผู้ช่วย ดังนั้นค่าแรงสองร้อยบาทให้ผู้มีสิทธิ์แค่เดินชูป้ายรอบหมู่บ้านรอบเดียวจะทำไม่ได้อีก 5.ห้ามใช้มหรสพในการหาเสียง เขียนกันแบบนี้ตั้งแต่แรก หวังว่า คงไม่ถูก สนช.เปลี่ยนกลับไปเป็นการเลือกตั้งครื้นเครงแบบ พรป.ส.ส. อีก

นอกจากนี้มีประเด็นหนึ่งที่ ทางสำนักงานเสนอมา คือ การตัดสิทธิ์หมู่บ้านที่มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าสิบคน ให้ไม่มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่มีสิทธิเลือกเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น โดยยกเหตุผลว่าที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านมีคนไม่ถึงสิบคน พอจะเลือก สมาชิก อบต. ก็จะจำกัดอยู่เพียงในคนไม่กี่คน และเป็นภาระต่อการจัดหน่วยเลือกตั้ง ในประเด็นนี้ ที่ประชุม กกต.ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ และมองว่าเป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยที่แบ่งย่อยหมู่บ้านมากไปเอง ดังนั้น เมื่อเป็นหมู่บ้านไม่ว่าจะมีคนมากน้อย และกำหนดว่าทุกหมู่บ้านต้องมีตัวแทนในสภาท้องถิ่น ก็ไม่สมควรไปตัดสิทธิ์ดังกล่าว โดยเสนอให้มหาดไทยเป็นฝ่ายคิดการยุบรวมหมู่บ้านเพื่อให้มีประชากรเพิ่มขึ้น

นายสมชัย กล่าวอีกว่า เมื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวต่อ ครม.แล้ว คาดการณ์ว่า ครม.คงใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องกับร่างของ กฤษฎีกา และของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน่าจะเสนอเข้า สนช.ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคมโดย สนช.จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 60 วัน ขั้นตอนการทูลเกล้าฯประมาณ 30 วัน ซึ่งแปลว่าเร็วที่สุดที่กฎหมายประกาศใช้ได้คือ ปลายมิถุนายนปีนี้ หลังจากนั้นหากรัฐบาลเห็นชอบว่าพื้นที่ใดควรมีการเลือกตั้ง กกต.จะใช้เวลาประมาณ 45 วัน ในการดำเนินการซึ่งเป็นไปได้ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นชุดแรก จะเกิดขึ้นประมาณ กลางเดือนสิงหาคม 2561 เป็นการทดสอบฝีมือ กกต.ชุดใหม่ ที่จะเข้ามารับงานดังกล่าวเป็นงานแรก ความน่ากังวลใจ คือ เลือกท้องถิ่นแล้วไม่จบโดยง่าย อาจมีกรณีร้องเรียนและคดีความต่างๆ และเข้าไปใกล้กับการเลือกตั้งจริง เมื่อนั้น 7 กกต.จะถึงเวลาแปลงกายเป็นเทพ มี 8 กร เพื่อรับกับงานหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน

กกต.คาดส่งกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ครม.สิ้นเดือน ก.พ.นี้ ชี้ร่างกฎหมาย อปท.หากลาออกก่อนครบวาระ ห้ามทำกิจกรรมหาเสียง-ห้ามใช้งบฯ ติดป้ายหาเสียงคล้าย ส.ส.ตามจุดที่ กกต.กำหนดเท่านั้น 21 ก.พ. 2561 11:33 21 ก.พ. 2561 12:24 ไทยรัฐ