วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัตรสวัสดิการรัฐเฟส2 ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 เป็นข่าวดีต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เงินหมุนไปแล้วก็หมุนไปอีกระลอก

รัฐบาลทุ่มงบกว่า 35,000 ล้านบาท...ต่อยอดจากมาตรการ “บัตรคนจน” ในปี 2560 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือช่วยลดภาระค่าครองชีพทั้งสินค้า “อุปโภค”...“บริโภค” ที่จำเป็น นับรวมไปถึงค่าโดยสารต่างๆ

โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรอบนี้มุ่งหมายให้ “ผู้มีรายได้น้อย” ได้พัฒนาตนเองให้พ้นจากบ่วงความยากจน ด้วยการมีงานทำ เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่างๆจนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ต่างจากมาตรการระยะแรกที่เน้นให้การช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว “ผู้เข้าร่วม”...มีสิทธิ์ได้รับวงเงินในบัตรคนจนเพิ่มด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์จะรับหน้าที่ในการส่งเสริมให้มีงานทำ เช่น โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ขีดวงจำกัดคำว่า “ผู้มีรายได้น้อย” ที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือฯ เฟส 2 นี้ จะมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในบัตรคนจนเพิ่มขึ้น ดังนี้...

ผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี จากเดิมเดือนละ 300 บาท เพิ่มเป็น 500 บาท...ส่วนผู้มีรายได้ตั้งแต่ปีละ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จากเดิมได้เดือนละ 200 บาท ปรับเพิ่มเป็น 300 บาท

โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่า...“ผู้ถือบัตรคนจน” จะต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ จึงจะได้รับการปรับวงเงินเพิ่มในเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจไปถึงผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้กับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ หรือ “ทีมหมอประชารัฐสุขใจ” ได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561

อาจเป็นที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงตามสถานที่อื่นๆตามประกาศในชุมชน เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เป็นต้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่ได้มาแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทีมหมอประชารัฐสุขใจจะลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ท่านถึงบ้าน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม– 30 เมษายน 2561

ลงลึกในรายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียนสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมาคือ บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ

นำเอกสารทั้งหมดข้างต้นไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน หลังจากนั้นในเดือนเมษายน 2561 เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์เป็นรายคนว่า ผู้มีรายได้น้อยต้องการพัฒนาด้านไหน และอยากทำอาชีพอะไรบ้าง

เพื่อหาแนวทางส่งเสริมต่อไป โดยมีเงื่อนไขคือ...ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องยอมเปิดเผยข้อมูลบัญชีการเงินในธนาคารปี 2560 และปี 2561 เพื่อภาครัฐจะได้ติดตามรายได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ซึ่งการลงทะเบียนที่ว่านี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ หนึ่ง...ภาคบังคับ : ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท จำนวน 5.3 ล้านคน

ผู้ที่ถือบัตรคนจนในกลุ่มนี้ทุกคนต้องเข้าลงทะเบียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และถ้าไม่มาพบ ทางเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปพบถึงบ้านภายในเดือนเมษายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินใส่เข้าไปในบัตรคนจนเพิ่มเป็นเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2561

ที่สำคัญต้องเข้าใจด้วยว่า...สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ก็จะไม่ได้เงินเพิ่มในแต่ละเดือน

ภาครัฐคาดหวังกันว่า...ผลจากการเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยพ้นจากความยากจนได้สำเร็จ และมีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี

ถัดมาส่วนที่สอง...ภาคสมัครใจ : ผู้มีบัตรคนจนทั้งหมด 11.4 ล้านคน

รายละเอียดมีว่า ผู้มีบัตรคนจนที่มีรายได้เกินปีละ 30,000 บาท ที่มาลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 300 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2561

ถ้าหากใครไม่ได้เข้าร่วมก็จะไม่ได้รับเงินเพิ่มในส่วนนี้เช่นกัน สรุปแล้วจะพบว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 นั้น ออกมาก็เพื่อเน้นให้ผู้มีรายได้น้อยมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดีกว่าที่จะคอยรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

และ...ใครที่ตอนนี้ถือบัตรคนจนในมืออยู่แล้ว ขอแนะนำให้ไปลงทะเบียนกับมาตรการนี้กัน เพราะนอกจากจะได้ช่องทางพัฒนาตนเอง มีงานทำ แล้วยังได้รับวงเงินในบัตรคนจนเพิ่มอีกด้วย เรียกว่า...ได้ประโยชน์เต็มๆทั้งสองทางกันเลยทีเดียว

ย้อนบรรยากาศไปเมื่อวันแรกที่รับลงทะเบียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา...ในภาพรวมอาจจะยังไม่คึกคักเท่าที่ควร อาจเพราะผู้ที่สิทธิ์อาจจะยังไม่รู้ข่าว ไม่ว่าง...ติดภารกิจเฉพาะหน้า หรือไม่กล้า

ไม่น้อยก็อาจจะกังวลว่ามาลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้งานที่ตนเองชอบหรือมีความถนัดตามความสามารถที่มีอยู่เดิม ความกังวลเหล่านี้ต้องบอกเสียงดังๆ ฟังกันให้ชัดๆเลยว่า...“อย่าได้กลัว”

จิ๊กซอว์สำคัญก็คือ “ทีมหมอประชารัฐสุขใจ” จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสุขใจได้สมชื่อ เพราะหลังจากท่านได้ลงทะเบียนแล้ว ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (AO) ก็จะทยอยลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหา...แนะแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะมีทั้งการฝึกทักษะอาชีพ...หางานให้ทำ

ข้อมูลที่น่าสนใจวันนี้...ปัจจุบันมีตำแหน่งงานในประเทศว่างอยู่ 1 แสนอัตรา และต่างประเทศอีก 7,000 อัตรา ต้องบอกเลยว่า โดยรวมวันนี้ยังมีผู้มาลงทะเบียนน้อย

ใครที่รู้ตัวว่ามีสิทธิ์ ควรที่จะต้องใช้สิทธิ์...โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ ที่ถือบัตรคนจน รีบเร่งอย่างด่วนๆมาลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมั่นคง ยั่งยืน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า รูปแบบหลักๆในการช่วยเหลือจะเน้นเรื่องการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

“การผลักดันให้นำระบบแฟรนไชส์มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงนำอินเตอร์เน็ตประชารัฐมาเชื่อมโยงกับการค้าขาย”

พุ่งเป้าไปที่การพัฒนา “ร้านโชห่วย”...“ร้านค้าชุมชน” ให้สามารถทำการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซได้ ซึ่งน่าจะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนได้มีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น

เชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือในอนาคตกับธนาคารต่างๆ หน่วยงานที่ช่วยค้ำประกันและปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอทอป รวมถึงสินค้าชุมชน นำไปพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถนำสินค้าชุมชนไปวางขายในร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 18,000 ร้านค้า ได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มธุรกิจบริการข้างต้นจะช่วยเป็นพี่เลี้ยง สอนการทำธุรกิจให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีศักยภาพ...ก้าวไปสู่การจับคู่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เดินหน้าไปสู่การพัฒนาที่...มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 เป็นข่าวดีต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เงินหมุนไปแล้วก็หมุนไปอีกระลอก... 21 ก.พ. 2561 11:09 21 มี.ค. 2561 17:45 ไทยรัฐ