วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จีนแคร์ชนกลุ่มน้อย

จีนแคร์ชนกลุ่มน้อย

  • Share:

นายชะโอด รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย พูด “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับ อปท.” ที่ห้องประชุมสภาฯ บางพลีใหญ่ (หลังเก่า) จ.สมุทรปราการ พฤหัสบดีวันนี้ 09.00-12.00 น.

ชนกลุ่มน้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีวิถีชีวิตผสมไปกับชนส่วนใหญ่ของประเทศจนไม่เหลือสภาพชนกลุ่มน้อย อย่างเช่น ชาวชอง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมในจังหวัดจันทบุรีและตราด เดี๋ยวนี้หาคนชองแท้ดั้งเดิมแทบไม่ได้ ประเพณีต่างๆของชองก็สูญสลายหายไป ในหลายประเทศรื้อฟื้นเรื่องของชนกลุ่มน้อยขึ้นมาใหม่ เพื่อต้องการให้มีความหลากหลายในประเทศของตนเอง

ที่ต้องขอชมก็คือ นโยบายต่อชนกลุ่มน้อยของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ที่มีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เน้นให้ชนกลุ่มน้อยในประเทศรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองของจีน นโยบายที่เป็นรูปธรรมมีมากมายหลายอย่าง เช่น รวมความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์กับชาติพันธุ์จีนให้เป็นหนึ่งเดียว ยึดมั่นความเท่าเทียมของกลุ่มชาติพันธุ์

สนับสนุนและพัฒนาความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ในชาติ สนับสนุนให้มีระบอบการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ เร่งพัฒนาเศรษฐกิจในชนกลุ่มน้อยทุกพื้นที่ อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย และให้ชนกลุ่มน้อยมีส่วนร่วมทางการเมือง

ที่เอาเรื่องนี้มาเขียนเพราะผมเห็นมีกระแสในโซเชียลที่มีบางคนดูถูกชนเผ่าชาวเขาที่เข้ามาประกวดร้องเพลง หลายคอมเมนต์ไปในทางดูหมิ่นถิ่นแคลนว่าพูดภาษาไทยให้ชัดก่อน ถึงค่อยมาประกวดร้องเพลง การโพสต์ในลักษณะนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่ารุนแรง และคงต้องมีการลงโทษทางใดทางหนึ่ง นอกจากการลงโทษทางสังคม ก็อาจจะลงโทษทางกฎหมายที่ยึดความเท่าเทียม หรือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ในชาติ

เมื่อวันก่อน ผมรับใช้เรื่องชนเผ่าหุยซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ที่หน่วยงานราชการไทยและบริษัทเอกชนของไทยที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มองข้าม แต่รัฐบาลจีนให้ความสนใจอย่างจริงจัง มีการให้ทุนศึกษาภาษาโบราณหุยกู่ ภาษามองโกล ภาษาฮั่น แม้แต่ภาษาเปอร์เซียและภาษาอาหรับที่พวกหุยเคยพูดจากันในอดีต อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับ ว่าแท้ที่จริงพวกหุยหุย มีทั้งพวกหุยแท้ดั้งเดิม พวกมองโกล พวกเปอร์เซีย พวกอาหรับ ฯลฯ ซึ่งคนจีนเชื้อสายเหล่านี้ผูกกันด้วยศาสนาอิสลาม

พอก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จ รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนก็สนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยที่มีส่วนเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเผ่าหุยตั้งเขตปกครองตนเองชาวหุยขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น เขตปกครองตนเองเผ่าหุย ที่เมืองหนิงเซี่ย เขตปกครองตนเองเผ่าหุย เมืองหลินเซี่ย มณฑลกานซู่ เขตปกครองตนเองเผ่าหุย เมืองชางจี๋ มณฑลซินเจียง

ทั้งๆที่ชาวฮั่นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มีมากถึงร้อยละ 95.3 แต่รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนก็พยายามไปหาชนกลุ่มน้อยให้มารับราชการ เอาเฉพาะแค่คนหุยทั้งแผ่นดินจีนซึ่งมีประมาณ 9.8 ล้านคน แต่รัฐบาลจีนให้สิทธิคนเหล่านี้เป็นข้าราชการถึง 1.26 แสนคน

ผมเคยพูดคุยกับชาวหุยในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ได้รับข้อมูลว่า รัฐบาลกลางเคารพในความเป็นชาวหุยของตนเองอย่างสูง มีร้านอาหารของชาวหุย เพราะชาวหุยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น โรงเรียนที่มีนักเรียนหุย รัฐบาลจีนสั่งให้จัดโรงอาหารสำหรับชาวหุยโดยเฉพาะ แต่ถ้านักเรียนหุยมีจำนวนน้อยเกินไปที่จะมีโรงอาหาร รัฐบาลจีนก็ให้มีการจ่ายเงินชดเชยค่าอาหารให้กับนักเรียนหุยเป็นกรณีพิเศษ

แม้เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ แต่รัฐบาลจีนก็ให้ความสำคัญและเคารพต่อทุกเทศกาลทางศาสนาของชาวหุย ที่ใดก็ตามเป็นสุสานของชาวหุย รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นก็จะประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ ชุมชนชาวหุยใดที่ไม่มีพื้นที่สร้างสุสาน รัฐบาลจีนก็จะถือว่าเป็นภาระในการจัดที่ตามภูเขาเลากาไว้ให้เป็นสุสานเฉพาะของชาวหุย

สิ่งต่างๆอย่างนี้ ถ้าไม่ได้ลงไปในพื้นที่และพูดคุยกับชาวหุยซึ่งเป็น 1 ใน 55 ชนกลุ่มน้อยของจีน เราก็ไม่มีโอกาสได้ทราบครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

songlok1997@gmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้