วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังเล็งจับ 3 กรมภาษีตั้งองค์กรกึ่งอิสระ ยกระดับปฏิรูปการทำงาน ตามรอย ธปท.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีของ 3 กรมจัดเก็บภาษี ทั้งกรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ หรือ SARA ด้วยการนำเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายจัดเก็บภาษีแต่ละกรมมารวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน เพื่อตั้งเป็นองค์กรอิสระเหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติทำหน้าที่ในพื้นที่ โดยองค์กรดังกล่าวมีรูปแบบกึ่งอิสระยังรับนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ จากการศึกษาต้นทุนการบริหารงานภาษี ด้วยการนำรายได้ภาษีเทียบกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน พบว่ามีต้นทุนรวม 3 กรมจัดเก็บภาษีอยู่ 7-8% ของรายได้ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีต้นทุนเพียง 1.04%

“ขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างพระราชบัญญัติให้มีกฎหมายรองรับ โดยคลังเป็นผู้กำหนดนโยบายภาษีและเกณฑ์ประเมินผลการทำงาน แต่จะไม่แทรกแซงการบริหารงานภายในของ SARA และอาจมีเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อสะท้อนปัญหาและปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีได้ดีขึ้น โดยแนวทางทั้งหมดยังต้องเสนอ รมว.คลังพิจารณา”

ด้านนายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลังเดินหน้าจัดทำ Big Data ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของ 3 กรมจัดเก็บภาษีมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพราะเมื่อนำระบบประมวลผลข้อมูลมาใช้งานและบูรณาการร่วมกันแล้วจะติดตามการหลีกเลี่ยงภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีของ 3 กรมจัดเก็บภาษี ทั้งกรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ ... 21 ก.พ. 2561 09:40 21 ก.พ. 2561 09:41 ไทยรัฐ