วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝุ่น PM 2.5 ร้อยละ 54 เกิดจากรถติด เรียกร้องรัฐเพิ่มมาตรการแก้ปัญหา

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ในการเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 1 หัวข้อภัยร้าย “ฝุ่น” กลางเมือง ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองในปีนี้ไม่ได้แตกต่างกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงรอยต่อของสภาพอากาศระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน อากาศจะนิ่ง และมีความชื้นสูง ส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้น สำหรับแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ร้อยละ 54 เกิดจากการคมนาคม ซึ่งช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พื้นที่กรุงเทพฯมีปริมาณรถที่จดทะเบียนจำนวน 2 ล้านกว่าคัน โดยในปี 2560 มีรถจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯกว่า 9.8 ล้านคัน นอกจากนี้ ตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพฯก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นแย่ลง ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ ฝุ่นละอองในปัจจุบันจะคงอยู่ไปจนถึงกลาง เดือนเมษายน แต่ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมฝุ่นละอองที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่

จากปัญหาดังกล่าวขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการเฉพาะกิจระยะเวลา 90 วัน สำหรับช่วงกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี เพิ่มเติมจากช่วงปกติ เช่น ขยายเขตพื้นที่การจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพฯ เพิ่มจากรอยต่อกับจังหวัดปริมณฑลออกไปถึงวงแหวนรอบนอก, ควบคุมการก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนดในการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง, ชะลอการก่อสร้างในส่วนที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง.

โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงรอยต่อของสภาพอากาศระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน อากาศจะนิ่ง และมีความชื้นสูง 21 ก.พ. 2561 00:36 21 ก.พ. 2561 00:36 ไทยรัฐ