วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จับมือ GIZ เซ็น MOU ศึกษากำจัดขยะผลิตพลังงาน

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน (MOU on Technical Cooperation on Feasibility Study on Waste-to-Energy) กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี (GIZ) ภายใต้โครงการจีไอแซด เน็กซัส ในวันที่ 2 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารธานี
นพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

โดยขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอย เพื่อผลิตพลังงานโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะมีการจัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอย 21 ก.พ. 2561 00:31 21 ก.พ. 2561 00:31 ไทยรัฐ