วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หนุนต่อยอดนวัตกรรมสังคม

หนุนต่อยอดนวัตกรรมสังคม

  • Share:

วิทัศน์ เตชะบุญ

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวในงานมหกรรมเยาวชนกับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation and Youth Expo) เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดว่า ต้องชื่นชมสภาเด็กและเยาวชน 12 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ยโสธร ศรีสะเกษ ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร กระบี่ ยะลา ปทุมธานีและกำแพงเพชร ที่ค้นพบนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด 20 นวัตกรรม เป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาในพื้นที่ เป็นนวัตกรรมทางสังคมซึ่งมีความยากมากกว่านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และอยากให้เกิดการต่อยอดขยายผล รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมทางสังคมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันทำให้สังคมมีความยั่งยืนน่าอยู่ต่อไป

เพราะขณะนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับ ทั้งระดับตำบล เทศบาล อำเภอ กทม. จังหวัดและประเทศไทย จำนวน 8,780 แห่ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และ สังคม ดังนั้น เด็กและเยาวชน จำนวน 160,000 คน จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมาก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้