วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุมัติ 3.2 พันล้านให้ วท.กระตุ้นเศรษฐกิจ

สุวิทย์ เมษินทรีย์

ปั้นนักรบเศรษฐกิจ-ยกระดับสมุนไพรกับโอทอป ดัน 1 ตำบล 1 นวัตกรรม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ก.พ. อนุมัติโครงการ Big Rock หรือโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามที่ วท.เสนอ จำนวน 3,292 ล้านบาท โดยมีโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 จำนวนกว่า 112 ล้านบาท เพื่อขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนการจัดหลักสูตรและจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และขยายฐานการศึกษาโดยเฉพาะภูมิภาค โครงการพัฒนา Tech-based สตาร์ตอัพด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย จำนวนกว่า 174 ล้านบาท เพื่อสร้างนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร สำหรับการให้บริการเอกชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง จำนวนกว่า 169 ล้านบาททั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปลัด วท.

รมว.วท.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กว่า 1,815 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน เพื่อพัฒนากำลังคนให้เกิดความคิดเชิงระบบ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา โครงการจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อการผลิตสมุนไพร โดยใช้ วทน.ยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศให้เกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีในส่วนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จำนวนกว่า 492 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สายอาชีพ โครงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น รวมทั้งในส่วนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กว่า 527 ล้านบาท เพื่อผลักดันโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมและโครงการยกระดับโอทอปใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศไทย โดยจะใช้งบเฉพาะโครงการเดียวกว่า 439 ล้านบาท.

สำหรับการให้บริการเอกชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 20 ก.พ. 2561 22:52 20 ก.พ. 2561 22:53 ไทยรัฐ