วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


งาน “ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่ท้องถิ่น

เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จ.สุรินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จึงมีพระดำริให้จัดงาน “ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3” พร้อมกับได้เสด็จไปทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมเวิร์กช็อป การจัดสวนของขวัญ การจักสานหัตถกรรมท้องถิ่น การทำกังหันลมทานตะวัน การทำผ้ามัดย้อม และการแต่งหน้าคัพเค้กทานตะวัน โดยใช้ผลผลิตจากต้นทานตะวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ร่วมดำเนินงาน เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้มีกิจกรรมทำร่วมกันพร้อมทั้งครอบครัว จากนั้นได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงของสัตว์เลี้ยงน่ารัก ประกอบด้วยกระต่าย ลูกหมู ลูกแพะ และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ หอคอยทานตะวัน 360 องศา จุดถ่ายภาพต่างๆ ในทุ่งทานตะวัน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผ้าไหม เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มสมาชิกงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการปลูกพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวแก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะจัดถึงวันที่ 28 ก.พ.ศกนี้.

เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จ.สุรินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญา... 20 ก.พ. 2561 15:36 20 ก.พ. 2561 16:24 ไทยรัฐ