วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุดตรวจ...ปากเท้าเปื่อย KU

โดย สะ-เล-เต

ปากเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดสำคัญในสัตว์เท้ากีบ หมู วัว ควาย แพะ แกะ เกิดจากไวรัสชนิดรุนแรง สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว...สาเหตุหลักกว่า 70% มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ มักพบบ่อยแถบเขตรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนที่เหลือพบตามจุดเคลื่อนย้ายสัตว์ทั่วไป

การใช้ชุดตรวจวิเคราะห์หาโรคในปัจจุบันยังติดปัญหาหลายเรื่อง...ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาชุดละ 250-300 บาท และต้องใช้เวลาตรวจวิเคราะห์นาน 3-4 ชม. ถึงจะรู้ผล

6 ปีที่แล้ว ภายใต้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จึงเกิดโครงการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากเท้าเปื่อย โดย อ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมวิธีคล้ายกับสกัดพิษงูมาทำเซรุ่ม ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมดัดแปลงโปรตีนของไวรัสโรคปากเท้าเปื่อย เอามาใช้ตรวจโรคของตัวเอง

กระทั่งเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา จึงประสบความสำเร็จได้ชุดวินิจฉัย KUcheck-F FMDV-NSP ELISA ชุดตรวจไวรัสปากเท้าเปื่อยสายพันธุ์ไทย ผ่านการทดสอบมาแล้ว ใช้ได้ผลจริง รวดเร็ว แม่นยำ แถมประหยัด

เหมาะกับด่านกักกันสัตว์ จุดเคลื่อนย้ายสัตว์ รวมถึงฟาร์มทั่วไป ตรวจได้ทั้งสัตว์ที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการ 1 ชุด สามารถวินิจฉัยได้ถึงกว่า 200 ตัวอย่าง และเกษตรกรสามารถใช้ชุดวินิจฉัยได้เองในภาคสนาม แต่ต้องส่งผลไปตรวจวิเคราะห์ในระดับแล็บต่อไป จากเดิมที่ต้องใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

ที่สำคัญ ราคาถูก ต้นทุนแค่ชุดละ 60 บาท ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมงครึ่งรู้ผล...สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-4681-1898.

สะ-เล-เต

ปากเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดสำคัญในสัตว์เท้ากีบ หมู วัว ควาย แพะ แกะ เกิดจากไวรัสชนิดรุนแรง สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว...สาเหตุหลักกว่า 70% มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ มักพบบ่อยแถบเขตรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 20 ก.พ. 2561 14:38 20 ก.พ. 2561 14:39 ไทยรัฐ