วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


Go into labour

กระบวนการในการคลอดลูกคือ labour ส่วนคนอเมริกันใช้ว่า labor เป็น the process of giving birth to a baby ส่วนใหญ่จะใช้คำว่า in labour เช่น Yulia was in labour for six hours. ยูเลียใช้เวลาในการคลอดลูกนานถึง 6 ชั่วโมง เมื่อผมถามว่า เธอเริ่มตอนไหน นางพยาบาลตอบว่า She went into labour at three o’clock in the morning. เธอเริ่มตอนตี 3

หลังจากคลอดแล้ว ยูเลียเล่าให้สามีฟังถึงความทรมานว่า The labour pains were unbearable. อาการเจ็บท้องคลอดเจ็บจนแทบทนไม่ได้ ในการคลอดลูกจึงมี a long labour, a short labour, an easy labour หรือ a difficult labour ในโรงพยาบาลเราจะเจอ labour ward หรือ labour room ห้องคลอด

ในภาษาอังกฤษ มีคำว่า somebody’s labours หมายถึง a period of hard work เป็นช่วงของการทำงานหนัก After ten hours’ driving to Chiengmai we sat down to admire the results of our labours. หลังจากการขับรถ 10 ชั่วโมงไปเชียงใหม่ พวกเราก็ออกมานั่งชื่นชมกับช่วงเวลาที่เราทำงานหนัก

ในสมัยก่อนที่อังกฤษจะมี labour exchange อันนี้ก็เหมือนกับสำนักงานจัดหางานในบ้านเรานั่นล่ะครับ เดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วเพราะคนหางานกันทางอินเตอร์เน็ต ส่วนคำว่า labour-saving เป็น adjective ที่ใช้นำหน้าคำนาม สื่อถึง ซึ่งทำงานได้ง่ายขึ้น เบาแรงขึ้น จอห์นหยิบของมาให้ผมชิ้นหนึ่ง แล้วก็บอกว่า อันนี้นี่เป็น a labour-saving device เป็นเครื่องทุ่นแรงเล็กๆ ที่จะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นเบาแรงขึ้น.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

กระบวนการในการคลอดลูกคือ labour ส่วนคนอเมริกันใช้ว่า labor เป็น the process of giving birth to a baby ส่วนใหญ่จะใช้คำว่า in labour 20 ก.พ. 2561 13:24 20 ก.พ. 2561 13:43 ไทยรัฐ