วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เช็กเลย! สถ.เรียกผู้สอบได้รายงานตัว บรรจุเป็น ขรก.-พนง.ท้องถิ่น รอบ 2

เช็กเลย! สถ.เรียกผู้สอบได้รายงานตัว บรรจุเป็น ขรก.-พนง.ท้องถิ่น รอบ 2

  • Share:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่า ยังมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขัน ประกอบกับได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ และขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 และเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย กรมฯ ได้จัดส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบแล้ว

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว รวมถึงการกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ให้มารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเป็นไปตามบัญชีเรียกมารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ และที่สำคัญในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย นายสุทธิพงษ์ กล่าวย้ำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้